Dziś jest czwartek 25 lipca 2024, imieniny: Jakuba i Krzysztofa

Realizowane działania

Za nami warsztat umiejętności rodzicielskich

dodano: 2020-07-10 11:08:19

logotypy Unii Europejskiej

W dniach 02.07.2020 r. oraz 06.07.2020 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku przeprowadzono warsztat umiejętności rodzicielskich dla osób sprawujących pieczę zastępczą. Tematyka warsztatów została dobrana do potrzeb rodziców zastępczych w celu polepszeniu komunikacji w rodzinie, między członkami rodziny i innymi osobami. Podczas spotkań poruszano m.in. kwestie budowania i rozwijania więzi pomiędzy rodzicami i dziećmi, komunikacji, problemów młodych ludzi, postaw rodzicielskich, rozwiązywania konfliktów oraz współpracy z rodzicami biologicznymi dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Rodzice zastępczy zostali wyposażeni w wiedzę przydatną w wychowaniu dzieci. Mieli możliwość poznać komunikację sprzyjającą budowaniu relacji i otwartości opartej na porozumieniu bez przemocy. Tematyka zajęć pobudziła do refleksji nad prezentowanymi przez opiekunów postawami rodzicielskimi  i ich wpływu na wychowanie dzieci. Uczestnicy brali udział w dyskusji, wyrażali swoje opinie na temat kontaktów rodziców biologicznych z dziećmi jak również ważności  roli mężczyzny i kobiety oraz matki i ojca w życiu dziecka.

czytaj więcej » Za nami warsztat umiejętności rodzicielskich

Zakończyliśmy zajęcia w ramach warsztatu usamodzielniającego

dodano: 2020-07-02 12:35:56

logotypy Unii Europejskiej

W dniu 29 czerwca 2020 r. zakończył się warsztat usamodzielniający z dwóch teoretyczno – warsztatowych spotkań w łącznej liczbie 9 godzin. Udział w nim wzięło 10 usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej zakwalifikowanych do projektu pn. „Rodzina w Centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim”.

Podczas warsztatu przybliżono uczestnikom wiedzę z zakresu prawidłowego rozumienia samodzielności jako zbioru umiejętności życiowych. Młodzież miała możliwość zapoznania się z treściami ważnymi przy przygotowaniu programu usamodzielnienia, jakie przysługują formy pomocy dla osób usamodzielniających się tj. pomoc finansowa, pomoc rzeczowa i ubieganie się o mieszkanie. Uczestnicy zapoznali się również z innymi formami pomocy w usamodzielnieniu, otrzymali informacje nt. możliwości ubiegania się o wsparcie specjalistyczne: psychologiczne i prawne. Z nastolatkami przeprowadzono rozmowę na temat ważności poszukiwania zasobów w procesie usamodzielnienia, zastanowienia się nad mocnymi stronami, w jaki sposób unikać stereotypów, nabywania umiejętności postrzegania siebie jako osób z potencjałem i możliwościami w związku z wkraczaniem  w dorosłe życie. Młodzież stworzyła również listę umiejętności potrzebnych w procesie usamodzielnienia.

czytaj więcej » Zakończyliśmy zajęcia w ramach warsztatu usamodzielniającego

Warsztaty rozmów na tematy potencjalnie trudne

dodano: 2020-07-02 11:41:32

logotypy Unii Europejskiej

Podczas zajęć w ramach projektu w czerwcu odbyły się warsztaty rozmów na tematy potencjalnie trudne prowadzone przez partnera projektu Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje. Podczas trzech spotkań opiekunowie dzieci pozostających w pieczy zastępczej poszerzali swoją wiedzę na temat sposobów prowadzenia rozmów z podopiecznymi na rozmaite tematy dotyczące m.in. przemocy, agresji, dojrzewania, zmian, chorób i straty. Opiekunowie poznawali i poszerzali swoje umiejętności na temat rozpoznawania potrzeb, rozpoczynania i prowadzenia tego typu rozmów z dziećmi i młodzieżą oraz zapoznawali się ze sposobami rozwiązywania problemów wspólnie z podopiecznymi.

 

czytaj więcej » Warsztaty rozmów na tematy potencjalnie trudne