Dziś jest czwartek 25 lipca 2024, imieniny: Jakuba i Krzysztofa

Rodzice zastępczy wraz w wychowankami wzięli udział w Turnieju sportowym w Główczycach

dodano: 2012-10-24 10:40:48

 logo Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zdjęcie z turnieju sportowego uczestników projektu pn. "Ścieżką kultury i rekreacji w ciekawsze życie" W dniu 22 września 2012 r. w Hali Sportowej w Główczycach odbył się turniej sportowy dla uczestników projektu pn. „Ścieżką kultury i rekreacji w ciekawsze życie”, który trwał 6 godz. i był ostatnią zaplanowaną formą wsparcia dla wychowanków z rodzin zastępczych biorących udział w projekcie.

Turniej odbył się w hali sportowej w Główczycach, którą udostępnił partner projektu  - Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach. Uczestników spotkania przywitali: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku – Pani Urszula Dąbrowska, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach – Pani Krystyna Oczachowska, Wójt Gminy Główczyce – Pani Teresa Florkowska oraz koordynator projektu  – Emilia Woźniak życząc uczestnikom udanej imprezy. W spotkaniu wzięli udział także: Przewodniczący Rady Gminy Główczyce - Pan Michał Matkowski, Sekretarz Gminy Główczyce - Pani Joanna Lipczyńska oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Pan Paweł Żmuda.

Na potrzeby realizacji turnieju zawarto umowę zlecenie z nauczycielem wychowania fizycznego, który sprawował funkcję trenera oraz przeprowadzał różnego rodzaju dyscypliny sportowe podczas turnieju. Zakupiono balony i piłki do wizualizacji projektu oraz nagrody w postaci słodyczy, pucharów oraz medali, które wręczono uczestnikom za ich aktywny udział w turnieju.

Turniej sportowy był dla wychowanków rodzin zastępczych okazją do wykazania
się sprawnością fizyczną, a także uzyskanymi w czasie projektu umiejętnościami komunikacyjnymi i aktywnością społeczną.

W ramach turnieju zostały zorganizowane i przeprowadzone różne gry i zabawy sportowe, które miały na celu integrację wszystkich osób biorących w nim udział m.in.: mecz piłki nożnej, mecz unihokeja, zabawa w "listonosza", zabawa hula – hop, zabawa w układanie wyrazu  z uczestników turnieju.

Każde dziecko biorące udział w turnieju, zostało nagrodzone medalem, dyplomem uczestnictwa oraz słodyczami. Dyplomy otrzymali również rodzice zastępczy, którzy przez cały czas trwania turnieju byli zaangażowani w sportowe gry i zabawy.

Wszyscy uczestnicy turnieju zapewniony mieli ciepły posiłek oraz poczęstunek w postaci kawy, herbaty, zimnych napojów oraz słodkości przygotowanych przez rodziców zastępczych.

Turniej był okazją do pokazania opiekunom oraz społeczności dobrych stron wychowawczych uprawiania sportu oraz pozwolił na nawiązanie bliższych i dobrych relacji  w rodzinie poprzez wspólne uprawianie sportu i rekreacji. 

Galeria zdjęć