Dziś jest czwartek 25 lipca 2024, imieniny: Jakuba i Krzysztofa

Dobiegł końca projekt pn. "Ścieżką kultury i rekreacji w ciekawsze życie"

dodano: 2012-10-25 09:56:55

 logo Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Główczycach w okresie od 01.04.2012 r. do 30.09.2011 r. realizowało projekt konkursowy pn. „Ścieżką kultury i rekreacji w ciekawsze życie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 9.5.

Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji społecznych i wsparcia rozwoju psychoedukacyjnego 11 dziewcząt i 13 chłopców z rodzin zastępczych w wieku od do 15 roku życia z terenu gmin: Główczyce, Damnica, Kępice, Potęgowo i Dębnica Kaszubska w okresie 6 m-cy.

W ramach projektu wychowankowie rodzin zastępczych brali udział w następujących działaniach:

  • Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne realizowane w trzech etapach:

-I etap - warsztat integracyjno-animacyjny zorganizowany  i przeprowadzony w Parku Dinozaurów w Łebie (4 godziny dydaktyczne);

-II etap - warsztaty umiejętności społecznych (warsztat prowadzony w dwóch grupach w ilości 15 godz. dydaktycznych/na grupę),

-III etap - indywidualne konsultacje psychologiczne (2 godz. dydaktyczne na uczestnika)

  • Spotkanie z kulturą i sztuką, w tym:

-wyjazd do teatru Muzycznego w Gdyni;

-warsztaty muzyczne (warsztaty prowadzony w trzech grupach ośmioosobowych w ilości 4,5 godzin zegarowych/na grupę);

-warsztaty ceramiczne (warsztaty prowadzone w dwóch grupach dwunastoosobowych w ilości 4 godzin dydaktycznych/na grupę);

  • 10-cio dniowy wyjazd psychoedukacyjny(wyjazd zorganizowany w jednej 24 osobowej grupie w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie podczas  którego zostały przeprowadzono zajęcia edukacyjne prowadzone  techniką dramy, pogadanki specjalistyczne nt. zdrowego stylu życia, uzależnień, kontaktów z rodzicami, problemów dojrzewania;
  • Turniej sportowy(zorganizowany i przeprowadzony w jednej grupie w ilości 6 godz. zegarowych).

             Wychowankowie rodzin zastępczych poprzez udział w różnych działaniach warsztatowych w/w projektu konkursowego zostali wyposażeni w wiedzę  i umiejętności dotyczące wzrostu samooceny, wiary w siebie oraz poczucia stabilności emocjonalnej. Jak również w wiedzę nt. kształtowanie postaw samodzielności oraz wzrostu umiejętności interpersonalnych. Dzięki zajęciom zostały rozwinięte ich zainteresowań kulturą i sztuką jak również postawa aktywnego stylu życia, zdrowej rywalizacji oraz korzyści ze współpracy w grupie.