Dziś jest czwartek 25 lipca 2024, imieniny: Jakuba i Krzysztofa

Rekrutacja osób niepełnosprawnych do udziału w projekcie pn. "Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy"

dodano: 2012-12-27 15:18:31

logo Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

zaprasza
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

do udziału w projekcie systemowym pn. „Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku prowadzi rekrutację uczestników do projektu systemowego pn. „Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Projekt adresowany jest do osóbniepełnosprawnych, będących w wieku aktywności zawodowej i pochodzących z terenu powiatu słupskiego.

Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztacie aktywizacji społecznej, warsztatach umiejętności interpersonalnych, warsztacie aktywizacji zawodowej, warsztacie budowania własnego wizerunku z elementami savoir vivre, kursie komputerowym z elementami grafiki komputerowej, a także zostaną objęci indywidualnymi konsultacjami psychologicznymi.

Uczestnikom zapewnia się: zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, poczęstunek / catering, materiały szkoleniowe.

Formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem dostępny poniżej oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku u koordynatora projektu i starszego specjalisty w godzinach 7:30 – 15:30.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (podpisany regulamin rekrutacji, kserokopia dowodu osobistego oraz kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności) przyjmowane będą do dnia 25 stycznia  2013 r.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Do pobrania:

- formularz zgłoszeniowy
- regulamin rekrutacji