Dziś jest czwartek 25 lipca 2024, imieniny: Jakuba i Krzysztofa

Rekrutacja młodzieży do udziału w projekcie pn. "Wyższe kwalifiakcje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy"

dodano: 2012-12-27 15:22:02

logo Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

zaprasza
WYCHOWANKÓW RODZIN ZASTĘPCZYCH,
RODZINNYCH DOMÓW DZIECKĄ,
LUB PLACÓWEK OPIKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

do udziału w projekcie systemowym pn. „Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku prowadzi rekrutację uczestników do projektu systemowego pn. „Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Projekt adresowany jest do wychowanków rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka bądź placówki opiekuńczo-wychowawczej, pochodzących z terenu powiatu słupskiego i będących w wieku 15 - 25 lat.

 

Uczestnicy projektu wezmą udział w szeregu działań:

- warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy,
- warsztaty kompetencji społecznych,
- warsztaty psychospołeczne,
- warsztat edukacyjny,
- warsztat „savoir vivre – dobre obyczaje otwierają drzwi”,
- trening zastępowania agresji,
- warsztat usamodzielniający.

Uczestnikom zapewnia się: zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, poczęstunek / catering, materiały szkoleniowe.

Formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem dostępny poniżej lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku u koordynatora projektu oraz pracownika socjalnego w godzinach 7:30 – 15:30.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (podpisany regulamin rekrutacji, kserokopia dowodu osobistego oraz kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, jeśli osoba zainteresowana posiada) przyjmowane będą do dnia 25 stycznia 2013 r.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Do pobrania:

- formularz zgłoszeniowy
- regulamin rekrutacji