Dziś jest czwartek 25 lipca 2024, imieniny: Jakuba i Krzysztofa

Rezultaty Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy

dodano: 2015-04-16 10:56:13

31 marca 2015 roku zakończono realizację projektu pilotażowego „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.

Zgodnie z jego założeniami do dnia 31 grudnia prowadzono pracę z rodzinami uczestniczącymi w działaniach projektowych, realizując Rodzinny Program Aktywizacji Zawodowej, Pomocy i Integracji Społecznej. Do końca marca 2015 r. natomiast pracował Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę, który wdrażał założenia Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy. W ramach Programu wypracowano skoordynowany system współpracy instytucji pomocy i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy oraz zwiększono spójność oddziaływania obu rodzajów instytucji. 

Osiągnięto rezultaty w postaci opracowania 8 modeli współpracy instytucji rynku pracy, pomocy społecznej i integracji społecznej, które stosowane będą w bieżącej pracy przez instytucje uczestniczące w projekcie „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. Rekomenduje się również stosowanie niżej przedstawionych modeli przez pozostałe instytucje pomocy społecznej powiatu słupskiego.

  1. model współpracy powiatowego urzędu pracy z ośrodkami pomocy społecznej dotyczący wspólnej realizacji Programu Aktywizacja i Integracja;
  2. model współpracy powiatowego urzędu pracy z ośrodkami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi dotyczący realizacji Programu Aktywizacja i Integracja;
  3. model współpracy ośrodka pomocy społecznej z  ochotniczymi hufcami pracy;
  4. model współpracy ośrodka pomocy społecznej z powiatowym urzędem pracy w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych;
  5. model współpracy ośrodka pomocy społecznej z powiatowym centrum pomocy rodzinie w zakresie interwencyjnego odbierania dzieci;
  6. model współpracy ośrodka pomocy społecznej z Domami dla Dzieci,
  7. model współpracy ośrodka pomocy społecznej z Rejonowym Oddziałem PCK,
  8. model współpracy ośrodka pomocy społecznej z Centrum Integracji Społecznej