Dziś jest wtorek 18 czerwca 2019, imieniny: Marka i Elżbiety

UWAGA STUDENCI TO JUŻ OSTATNI DZWONEK NA ZŁOŻENIE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”

dodano: 2018-10-05 14:01:21

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku przypomina,
iż 10 października 2018 roku jest ostatnim dniem, w którym mogą Państwo złożyć wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym
w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” - Moduł II. Szczegółowe informację można uzyskać pod nr tel. 59 848-10-98.

Przypominamy, iż adresatami Modułu II są osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które pobierają naukę
w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe
w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także koszty przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

W ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” można uzyskać dofinansowanie do:

  • opłat za naukę (czesne);
  • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia;
  • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Wnioski o dofinansowanie pomocy w uzyskaniu wykształcenia na wyższym poziomie znajdują się w zakładce Niepełnosprawność - Program "Aktywny Samorząd" https://pcpr.slupsk.pl/strona/menu/147_modul_ii_-_pomoc_w_uzyskaniu_wyksztalcenia_na_poziomie_wyzszym

Informacje dotyczące programu są dostępne na stronie:
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2018-roku/