Dziś jest czwartek 23 maja 2019, imieniny: Iwony i Dezyderego

Usamodzielnieni wychowankowie wzięli udział w warsztacie aktywnego poruszania się po rynku pracy

dodano: 2019-02-18 14:06:26

 

Jedną z form wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczych w ramach projektu pn „Rodzina w Centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim” był warsztat aktywnego poruszania się po rynku pracy. Warsztat zrealizowany został w dwóch grupach.

Pierwsza grupa młodzieży składająca się z 6 osób niepełnoletnich uczestniczyła w czterech spotkaniach grupowych i jednym indywidualnym spotkaniu doradczym.

Głównym celem warsztatów było sprawdzenie preferencji i predyspozycji zawodowych niepełnoletnich wychowanków, którzy stoją przed wyborem szkoły średniej lub dopiero co ją wybrali. Spotkania indywidualne miały na celu wykonanie testu samooceny oraz predyspozycji zawodowych, co uświadomiło młodocianym konieczność dopasowania zawodu i dalszej edukacji do swoich preferencji i możliwości. Została przeprowadzona również rozmowa doradcza na podstawie wyników testu predyspozycji zawodowych z zakresu wyboru przyszłej szkoły i zawodu.

Natomiast druga grupa młodzieży pełnoletniej (12 osób) skierowana została na 12-godzinny warsztat (3 spotkania x 4 h) prowadzony przez wykwalifikowanego doradcę zawodowego. Podczas zajęć grupowych uczestnicy szkolenia dowiedzieli się jakie są sposoby i metody poruszania się po rynku pracy, nauczyli się redagować swoje dokumenty aplikacyjne oraz przećwiczyli umiejętności odpowiedniej prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej, co pozwoli na zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia.

Warsztaty miały na celu wprowadzić usamodzielnianą młodzież w role przyszłych osób poszukujących pracę oraz zaznajomić ich z metodami poszukiwania pracy. Poruszanymi tematami były również:

  • jak napisać dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny
  • prezentacja rozmowy kwalifikacyjnej

Na warsztacie prowadząca stawiała na pracę grupową oraz indywidualną pracę uczestników poprzez aktywizowanie ich do działania i podział na grupy warsztatowe.

Spotkania odbywały się w sali szkoleniowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Na uczestników szkolenia czekał słodki poczęstunek. Każdy z nich otrzymał również materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Podział na grupy wiekowe w warsztacie aktywnego poruszania się po rynku pracy był niezwykle istotny i pozwolił na dopasowanie przekazywanej wiedzy do potrzeb wychowanków.

Galeria zdjęć