Dziś jest wtorek 18 czerwca 2019, imieniny: Marka i Elżbiety

OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA

dodano: 2019-03-29 13:34:05

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży zprasza młodzież do udziału w projekcie, w ramach którego organizowane będą staże zawodowe, bezpłatne szkolenia i inne działania.

Celem projektu jest aktywizowanie zawodowe osób w wieku 18 – 24 lata z grupy osób niezatrudnionych, niekształcących się.

Młodzież biorąca udział w projekcie uzyska, podwyższy lub zmieni kwalifikacje zawodowe. Nastąpi również wzrost kompetencji ogólnych oraz umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji. Zostanie stworzona możliwość nabycia umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego w ramach staży zawodowych oraz zdobycia wiedzy w zakresie technik i metod poszukiwania pracy.

Działania przewidziane do realizacji w projekcie:

 • wsparcie opiekuńczo – wychowawcze,
 • indywidualne doradztwo zawodowe – 4 godziny/osobę,
 • grupowe doradztwo zawodowe – 40 godzin/grupę,
 • kursy zawodowe
 • pośrednictwo pracy – 4 godziny/osobę,
 • kreowanie wizerunku profesjonalnego pracownika,
 • 3 miesięczny staż zawodowy u pracodawców,
 • stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • wyżywienie uczestników w trakcie zajęć,
 • dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia i staże,
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną,
 • ubezpieczenie NNW.

Osoby chętne zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku p. Barbarą Lipiec