Dziś jest wtorek 18 czerwca 2019, imieniny: Marka i Elżbiety

Animator wolontariatu w środowisku lokalnym

dodano: 2019-04-02 07:59:44

Wychowankowie pieczy zastępczej wzięli udział w warsztacie pt. „Animator w środowisku lokalnym” przeprowadzonym w Sali Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku. Szkolenie składało się z czterech 4 godzinnych spotkań i wzięło w nim udział ośmioro usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej zakwalifikowanych do projektu pn. „Rodzina w Centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim”

Uczestnicy podczas działań warsztatowych zdobyli wiedzę i umiejętności animowania środowiska i organizowania grup wolontariuszy do działań na rzecz dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej. Zapoznali się także z zasadami zarządzania grupą wolontariuszy poprzez realizowanie wspólnie działań warsztatowych oraz dowiedzieli się jak przygotować prostą ofertę dla przyszłego sponsora. Podczas spotkań grupa dokonała analizy i oceny potrzeb środowiska lokalnego. Głównymi metodami prowadzenia zajęć były ćwiczenia, prezentacje wykonanych prac, dyskusje na podstawie własnych obserwacji.

Zagadnienia warsztatowe głównie skupiały się na roli i zadaniach animatora w środowisku lokalnym. Wychowankowie przeprowadzili analizę SWOT własnych mocnych i słabych stron.

Wychowankowie odbyli także indywidualne dwugodzinne spotkania w postaci konsultacji z wykładowcami, które miały na celu omówienie aktywności wolontarystycznej uczestnika, gdyż każdy z wychowanków biorący udział w warsztacie będzie miał za zadanie odbyć minimum 10 godzin wolontariatu na rzecz dzieci z pieczy zastępczej lub w innej grupie osób.

Galeria zdjęć