Dziś jest czwartek 09 kwietnia 2020, imieniny: Marii i Marcelego

SOW i ePUAP - jak to zrobić? Załóż profil zaufany i korzystaj z możliwości, jakie daje System Obsługi Wsparcia.

dodano: 2020-03-24 10:08:44

Od dnia 1 marca br. wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” składa się przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) - bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać także z innych form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.

Wszystkie osoby niepełnosprawne zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW. System SOW przewiduje znakomite ułatwienia i uproszczenie wszelkich procedur związanych z aplikowaniem o pomoc i realizacją programu, co powinno przyspieszyć także realizację wniosków i uzyskanie pomocy.

Przypominamy, że:

 • Po złożeniu wniosku o dofinansowanie do edukacji (Aktywny Samorząd, Moduł II) w formie elektronicznej w Systemie SOW, Wnioskodawcy otrzymają jednorazowy dodatek w kwocie do 800 zł. Pomoc ta pozwoli pokryć poniesione koszty podpisu elektronicznego, ewentualnego dojazdu celem załatwienia formalności związanych z tym podpisem lub Profilem Zaufanym.
 • Przyznana pomoc nie wymaga specjalnego rozliczenia. Nie trzeba przedstawiać rachunków i faktur - podobnie jak cały dodatek przyznawany w programie. Jedyny warunek przyznania pomocy to złożenie wniosku w formie elektronicznej w Systemie SOW.


Jak założyć profil zaufany:

 1. Sprawdź, czy posiadasz konto w banku: PKO Bank Polski SA, Bank Zachodni WBK, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Millennium Bank lub konto na platformie Envelo.
 2. Zaloguj się na swoje konto bankowe.
 3. Wyszukaj formularz zakładania profilu zaufanego.
 4. Czytaj uważnie informacje przekazywane podczas procesu rejestracji.

Za każdym razem, gdy chcesz zalogować się z wykorzystaniem profilu zaufanego, wybieraj opcję logowania przez system tego banku.

Jeżeli nie możesz lub nie chcesz zakładać profilu zaufanego za pomocą konta w banku – możesz założyć go w punkcie potwierdzającym.

Jeżeli nie masz kwalifikowanego podpisu elektronicznego, załóż profil zaufany w inny sposób – przez internet za pomocą konta bankowego lub w punkcie potwierdzającym.

Wykaz punktów potwierdzających profile zaufane na terenie Miasta Słupska:

 • Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 pok.8,
 • Urząd Skarbowy w Słupsku, ul. Szczecińska 59,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Słupsku, Plac Zwycięstwa 8,
 • Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej w Słupsku, ul. Niedziałkowskiego 6,
 • Pomorski Urząd Wojewódzki Delegatura w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1,
 • Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4.

Do czego jeszcze przydaje się Profil Zaufany? Dzięki Profilowi Zaufanemu można m.in.:

 • składać i sprawdzać dokumenty rozliczeniowe w ZUS i US,
 • złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej,
 • zgłosić utratę dokumentu tożsamości,
 • wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 • załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie, Karta Dużej Rodziny, Świadczenie o Funduszu Alimentacyjnym,
 • uzyskać odpis aktu stanu cywilnego.