Dziś jest czwartek 25 lipca 2024, imieniny: Jakuba i Krzysztofa

Zakończyliśmy zajęcia w ramach warsztatu usamodzielniającego

dodano: 2020-07-02 12:35:56

logotypy Unii Europejskiej

W dniu 29 czerwca 2020 r. zakończył się warsztat usamodzielniający z dwóch teoretyczno – warsztatowych spotkań w łącznej liczbie 9 godzin. Udział w nim wzięło 10 usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej zakwalifikowanych do projektu pn. „Rodzina w Centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim”.

Podczas warsztatu przybliżono uczestnikom wiedzę z zakresu prawidłowego rozumienia samodzielności jako zbioru umiejętności życiowych. Młodzież miała możliwość zapoznania się z treściami ważnymi przy przygotowaniu programu usamodzielnienia, jakie przysługują formy pomocy dla osób usamodzielniających się tj. pomoc finansowa, pomoc rzeczowa i ubieganie się o mieszkanie. Uczestnicy zapoznali się również z innymi formami pomocy w usamodzielnieniu, otrzymali informacje nt. możliwości ubiegania się o wsparcie specjalistyczne: psychologiczne i prawne. Z nastolatkami przeprowadzono rozmowę na temat ważności poszukiwania zasobów w procesie usamodzielnienia, zastanowienia się nad mocnymi stronami, w jaki sposób unikać stereotypów, nabywania umiejętności postrzegania siebie jako osób z potencjałem i możliwościami w związku z wkraczaniem  w dorosłe życie. Młodzież stworzyła również listę umiejętności potrzebnych w procesie usamodzielnienia.

Galeria zdjęć