Dziś jest sobota 15 sierpnia 2020, imieniny: Marii i Napoleona

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

dodano: 2020-07-29 09:23:55

Zdjęcie komputera Powiat Słupski otrzymał 803 940 zł. dofinansowania w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym,  Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pozyskane środki będą przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, audiowizualnego, specjalistycznego oprogramowania, środków ochrony osobistej dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.