Dziś jest niedziela 20 września 2020, imieniny: Filipiny i Eustachego

Przedłużenie terminu składania wniosków w Module III

dodano: 2020-09-10 07:21:25

Informujemy, że do 15 października 2020 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłużył termin na składanie wniosków o dofinansowanie w Module III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 roku), możliwość korzystania (przez okres co najmniej  5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Jednocześnie przypominamy, iż okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

W związku z podjętą w dniu 3 września 2020 roku uchwałą Zarządu PFRON uaktualniony został wzór formularza wniosku o dofinansowanie w ramach modułu III programu.

Wnioski złożone na wcześniejszych wersjach formularzy zachowują ważność. Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW). https://sow.pfron.org.pl/

W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie). W takim przypadku  wniosek należy pobrać ze strony PCPR.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl – zakładka „O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie”.

Szczegółowych informacji udziela pracownik PCPR Iwona Gerula – tel. 59 848-10-98.