Dziś jest niedziela 07 marca 2021, imieniny: Pawła i Tomasza

Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Słupskiego na lata 2021 – 2025

dodano: 2021-01-28 08:05:38

W dniach od 22 stycznia 2021 roku do 4 lutego 2021 r. przeprowadzone są konsultacje społeczne z mieszkańcami powiatu słupskiego w sprawie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Słupskiego na lata 2021 – 2025.

Konsultacje prowadzone są w formie zapytania ankietowego, które wraz z projektem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Słupskiego na lata 2021 – 2025 opublikowano na stronie internetowej www.powiat.slupsk.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Słupskiego na stronie bip.powiat.slupsk.pl.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są osoby posiadające czynne prawo wyborcze, zamieszkałe na terenie powiatu słupskiego.

Udział w konsultacjach polega na zgłoszeniu opinii, uwag wraz z propozycją zmian zapisów projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Słupskiego na lata 2021 – 2025 na formularzu ankiety dołączonym do niniejszego ogłoszenia.

Organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu słupskiego mogą uczestniczyć w konsultacjach poprzez nadsyłanie swoich opinii na adresy wskazane w ogłoszeniu,w terminie prowadzonych konsultacji.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób jak to wyżej zostało przestawione zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Wypełnioną ankietę w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@pcpr.slupsk.pl lub listownie na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, ul. Sienkiewicza 20, 76-200 Słupsk z dopiskiem „Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Słupskiego na lata 2021-2025” w terminie do dnia 4 lutego 2021 r. W przypadku przesłania ankiety pocztą decyduje data jej wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Do pobrania:

1) Ankieta (plik doc. 22 KB)

2) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Słupskiego na lata 2021-2025 (plik pdf. 888 KB)