Dziś jest wtorek 09 sierpnia 2022, imieniny: Romana i Romualda

Informacje ogólne

dodano: 2016-02-24 11:47:06

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku.

Uwaga Wnioskodawcy!

W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, tj. następujące formy wsparcia:

Moduł I:  

  • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Do pobrania: 

1. wniosek pełnoletniej osoby niepełnosprawnej nieubezwłasnowolnionej (plik pdf., rozmiar 348 KB)

2. wniosek opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej (plik pdf., rozmiar  340 KB)

3. wkładka do wniosku obszar A zadanie nr 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B (plik pdf, rozmiar 96 KB)

4. wkładka do wniosku obszar C zadanie nr 2- pomoc w utrzymaniu sprawności posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (plik pdf., rozmiar 100 KB)

5. wkładka do wniosku obszar C zadanie nr 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (plik pdf., rozmiar 96 KB)

6. wkładka do wniosku obszar C zadanie nr 4 - pomoc w utzrymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (plik pdf., rozmiar 112 KB)

7. wkładka do wniosku obszar B zadanie nr 1 i 2 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, a także szkoleń (plik pdf., rozmiar 88 KB)

8. wkładka do wniosku obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (plik pdf., rozmiar 80 KB)

9. załącznik nr 1 do wniosku - oświadczenie o dochodach (plik pdf., rozmiar 92 KB)

10. załącznik nr 3 do wniosku - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (plik pdf., rozmiar 408 KB)