Dziś jest wtorek 09 sierpnia 2022, imieniny: Romana i Romualda

Moduł I - informacje ogólne, wnioski o dofinansowanie

dodano: 2018-05-18 11:17:37

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku informuje, że w 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w ramach Modułu I:
Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
a) Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
- Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
b) Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
- Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
c) Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
- Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
- Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości).
d) Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Maksymalna kwota dofinansowania lub refundacji (w zadaniach, które ją przewidują, zgodnie z rozdziałem VII ust. 1 programu) w ramach modułu I wynosi, w przypadku:
1) Obszaru A:
a) w Zadaniu nr 1 - 8.000 zł.,
b) w Zadaniu nr 2 - 2.200 zł., w tym:
- dla kosztów kursu i egzaminów - 1.600 zł.,
- dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) - 600 zł.
2) Obszaru B:
a) w Zadaniu nr 1:
- dla osoby niewidomej - 20.000 zł., z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł.
- dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku - 8.000 zł.
- dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych - 5.000 zł.
b) w Zadaniu nr 2:
- dla osoby głuchoniewidomej - 4.000 zł.
- dla pozostałych adresatów obszaru - 2.000 zł.
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100% wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.
3) Obszaru C:
a) w Zadaniu nr 2 - 3.000 zł.
b) w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
- w zakresie ręki - 9.000 zł.
- przedramienia - 20.000 zł.
- ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym - 26.000 zł.
- na poziomie podudzia - 14.000 zł.
- na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 20.000 zł.
- uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 25.000 zł.
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.
c) w Zadaniu nr 4 - do 30% kwot, o których mowa w lit. b,
d) w Zadaniu nr 3 i nr 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu - w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.
4) Obszaru D - 200 zł. miesięcznie - tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.
Termin przyjmowania wniosków: od 21 maja 2018 roku do 30 sierpnia 2018 roku

Do pobrania:
Wniosek (opiekun) Moduł I Obszar A - Zadanie nr 1 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (plik pdf. rozmiar 644 KB)
Wniosek (opiekun) Moduł I Obszar B zadanie nr 1 i zadanie nr 2 (plik pdf. rozmiar 592 KB)
Wniosek (opiekun) Moduł I Obszar C - Zadanie nr 2 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (plik pdf., rozmiar 568 KB)
Wniosek (osoba dorosła) Moduł I Obszar A - Zadanie nr 2 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B (plik pdf. rozmiar 644 KB)
Wniosek (osoba dorosła) Moduł I Obszar B zadanie nr 1 i zadanie nr 2 (plik pdf., rozmiar 588 KB )
Wniosek (osoba dorosła) Moduł I Obszar C - Zadanie nr 2 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (plik pdf., rozmiar 564 KB)
Wniosek (osoba dorosła) Moduł I Obszar C - Zadanie nr 3 Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (plik pdf., rozmiar 936 KB)
Wniosek (osoba dorosła) Moduł I Obszar C - Zadanie nr 4 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (rozmiar764KB
Wniosek (osoba dorosła) Moduł I Obszar D Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (plik pdf., rozmiar 564 KB)
Wniosek (osoba dorosła) P Moduł I Obszar A - Zadanie nr 1 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (plik pdf. rozmiar 644 KB)
Załącznik nr 1 do formularza wniosku - Oświadczenie o wysokości dochodów (plik pdf., rozmiar 288 KB)
Załącznik nr 2 do formularza wniosku - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (plik pdf., rozmiar 352 KB)