Dziś jest wtorek 09 sierpnia 2022, imieniny: Romana i Romualda

Moduł I Aktywny Samorząd

dodano: 2019-08-20 07:36:43

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku informuje, że w 2019 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w ramach Modułu I:

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
1) Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
Zadania: 1 i 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
Zadania: 2 i 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadania: 1,3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się,
Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Termin przyjmowania wniosków: od 3 czerwca 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku.

Więcej informacji dotyczących programu, zasad i warunków uczestnictwa znajduje się na stronie internetowej www.pfron.org.pl

Do pobrania:
Wniosek Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową (plik pdf., rozmiar 612 KB)
Wkładka  Moduł IObszar A zadanie 1 i 4 (plik pdf., rozmiar 432 KB)
Wkładka  Moduł IObszar A zadanie 2 i 3 (plik pdf., rozmiar 412 KB)
Wkładka  Moduł IObszar B zadanie 1,2,3  i 4. (plik pdf., rozmiar 452 KB)pdf
Wkładka Obszar B zadanie 5 (plik pdf., rozmiar 336 KB)
Wkładka Obszar C Zadanie 1 (plik pdf., rozmiar 1,69 MB)
Wkładka  Moduł IObszar C zadanie 2 (plik pdf., rozmiar 336 KB)
Wkładka  Moduł IObszar C zadanie 3 (plik pdf., rozmiar 440 KB)
Wkładka  Moduł IObszar C zadanie 4 (plik pdf., rozmiar 444 KB)pdf
Wkładka  Obszar C zadanie 5 (plik pdf., rozmiar 432 KB)
Wkładka  Moduł IObszar D (plik pdf., rozmiar 324 KB)
Oświadczenie o wysokości dochodów (plik pdf., rozmiar 260 KB)
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (plik pdf., rozmiar 340 KB)