Dziś jest poniedzialek 02 października 2023, imieniny: Teofila i Dionizego

Moduł I Informacje dla  wnioskodawców w module I

dodano: 2021-07-01 09:41:07

 

W 2021 roku realizowane będą następujące formy wsparcia

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

Wniosek Aktywny Samorząd Moduł I (plik pdf., rozmiar 174 KB)
Zaświadczenie lekarskie (plik pdf., rozmiar 335 KB)
Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych (plik pdf., rozmiar 94,7 KB)
Lista załączników do wniosku Moduł I (plik doc., rozmiar 16 KB)
Ulotka Obszar A - likwidacja bariery transportowej, Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (plik doc., rozmiar 146 KB)

 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);

Wniosek Aktywny Samorząd Moduł I (plik pdf., rozmiar 187 KB)
Zapotrzebowanie na tłumacza migowego (plik pdf., rozmiar 317 KB)
Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych (plik pdf., rozmiar 94,7 KB)
Lista załączników do wniosku Moduł I Obszar A zadanie 2 i 3 (plik doc., rozmiar 16 KB)
Ulotka - Obszar A – likwidacja bariery transportowej, Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (plik doc., rozmiar 146 KB)
Ulotka - Obszar A - likwidacja bariery transportowej, Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (plik doc., rozmiar 147 KB)

 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

Wniosek Aktywny Samorząd Moduł I (plik pdf., rozmiar 188 KB)
Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych (plik pdf., rozmiar 94,7 KB)
Lista załączników do wniosku Moduł I Obszar A zadanie 4 (plik doc., rozmiar 16KB)
Ulotka Obszar A – likwidacja bariery transportowej, Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (plik doc., rozmiar 147 KB)

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);

Wniosek Aktywny Samorząd Moduł I (plik pdf., rozmiar 189 KB)
Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych (plik pdf., rozmiar 94,7 KB)
Zaświadczenie lekarskie 3a okulista (plik pdf., rozmiar 330 KB)
Zaświadczenie lekarskie 3b ręce (plik pdf., rozmiar 355KB)
Zaświadczenie lekarskie słuch (plik pdf., rozmiar 327KB)
Lista załączników do wniosku Moduł I Obszar B zadanie 1 (plik doc., rozmiar 16KB)
Ulotka - Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia, Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (plik doc., rozmiar 147 KB)

 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

Wniosek Aktywny Samorząd (plik pdf., rozmiar 189 KB)
Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych (plik pdf., rozmiar 94,7 KB)
Lista załączników do wniosku Moduł I Obszar B Zadanie 2 ( plik doc., rozmiar 16KB)
Ulotka - Obszar B1 i B2 (plik doc., rozmiar 148KB)

 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności  do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);

Wniosek Aktywny Samorząd Moduł I (plik pdf., rozmiar 189 KB)
Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych (plik pdf., rozmiar 94,7 KB)
Zaświadczenie lekarskie 3a okulista (plik pdf., rozmiar 330 KB)
Zaświadczenie lekarskie 3b ręce (plik pdf., rozmiar 355KB)
Zaświadczenie lekarskie słuch (plik pdf., rozmiar 327KB)
Lista załączników do wniosku Moduł I Obszar B zadanie 3 i 4 (plik doc., rozmiar 16KB)
Ulotka - Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego (plik doc., rozmiar 146 KB)
Ulotka - Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego (plik doc., rozmiar 146 KB)

 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Wniosek Aktywny Samorząd Moduł I (plik pdf., rozmiar 188 KB)
Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych (plik pdf., rozmiar 94,7 KB)
Lista załączników do wniosku Moduł I Obszar B zadanie 5 (plik doc., rozmiar 16 KB)
Ulotka Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego (plik doc., rozmiar 146KB)

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);

Wniosek Aktywny Samorząd Moduł I (plik pdf., rozmiar 186 KB)
Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych (plik pdf., rozmiar 94,7 KB)
Zaświadczenie lekarskie C1 (plik pdf., rozmiar 467 KB)
Lista załączników do wniosku Moduł I Obszar C zadanie 1 (plik doc., rozmiar 16KB)
Ulotka - Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się, Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (plik doc., rozmiar 148 KB)

 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Wniosek Aktywny Samorząd Moduł I (plik pdf., rozmiar 188 KB)
Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych (plik pdf., rozmiar 94,7 KB)
Lista załączników do wniosku Moduł I Obszar C Zadanie 2 (plik doc., rozmiar 16 KB)
Ulotka - Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się, Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (plik doc., rozmiar 146 KB)

 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

Wniosek Aktywny Samorząd Moduł I (plik pdf., rozmiar 188 KB)
Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych (plik pdf., rozmiar 94,7 KB)
Oferta cenowa c3 (plik pdf., rozmiar 265 KB)
Zaświadczenie lekarskie do c3 (plik pdf., rozmiar 342 KB)
Lista załączników do wniosku Moduł I Obszar C zadanie 3 (plik doc., rozmiar 15 KB)
Ulotka Obszar C3 i C4 (plik doc., rozmiar 150 KB)

 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

Wniosek Aktywny Samorząd Moduł I (plik pdf., rozmiar 190 KB)
Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych (plik pdf., rozmiar 94,7 KB)
Oferta cenowa naprawy protezy c4 (plik pdf., rozmiar 264 KB)
Lista załączników do wniosku Moduł I Obszar C zadanie 4 (plik doc., rozmiar 15 KB)
Ulotka Obszar C3 i C4 (plik doc., rozmiar 150KB)

 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

Wniosek Aktywny Samorząd Moduł I (plik pdf.. rozmiar 190 KB)
Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych (plik pdf., rozmiar 94,7 KB)
Zaświadczenie lekarskie do C5 ( plik pdf., rozmiar 296 KB)
Lista załączników do wniosku Moduł I Obszar C zadanie 5 (plik doc., rozmiar 16 KB)
Ulotka - Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się, Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (plik doc., rozmiar 148 KB)

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Wniosek Aktywny Samorząd Moduł I (plik pdf.. rozmiar 190 KB)
Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych (plik pdf., rozmiar 94,7 KB)
Lista załączników do wniosku Moduł I Obszar D (plik doc., rozmiar 15 KB)
Ulotka - Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (plik doc., rozmiar 146 KB)

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW https://sow.pfron.org.pl/ już od dnia 1 marca 2021 r.

Przypominamy i zachęcamy - możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!!

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2021 r.

Wysokość dofinansowania

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość dofinansowania, wymagany udział własny w zakupie) można się zapoznać w ust. 9 oraz ust. 21-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2021 roku.

Zapoznaj się z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie – zawarte są one w rozdziale VI ust. 1, ust. 4 oraz ust 5 (treść programu dostępna jest pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/program/tresc-programu-obowiazujaca/aktywny-samorzad-tresc-programu/  - link).

Wnioski są oceniane merytorycznie w systemie punktowym (maksymalna liczba pkt – 100), w bieżącym roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

 1. uzyskały do wniosku pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności (eksperta PFRON w ramach Obszaru C Zadania: 1, 3-4, a także eksperta w ramach programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” lub eksperta zaangażowanego przez realizatora) - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 2. posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie to jest wydane z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych (12-C) - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 3. są zatrudnione (w rozumieniu programu) - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 4. posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 5. złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2021 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,
 6. w 2020 lub w 2021 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5.

Pozostałe kryteria oceny merytorycznej wniosków (w odniesieniu do pozostałych 50 punktów oceny merytorycznej), określa realizator programu.