Dziś jest czwartek 08 grudnia 2022, imieniny: Marii i Wirgiliusza

Bony edukacyjne dla pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej

dodano: 2022-05-02 13:39:55

logotypy pomorskie dzieciom

Uprzejmie informujemy, że z dniem 4 maja br. rozpoczynamy nabór wniosków  o przyznanie bonu edukacyjnego  w ramach projektu „Pomorskie dzieciom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Bony edukacyjne są formą pomocy w postaci pokrycia kosztów związanych z odbyciem kursu zawodowego lub zakupem sprzętu komputerowego (w uzasadnionych przypadkach).

Bony edukacyjne mogą zostać przyznane 20 wychowankom. Ze wsparcia w formie bonu edukacyjnego będą mogli skorzystać pełnoletni wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej z terenu powiatu słupskiego współpracujący w zakresie realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia. Preferencje w skorzystaniu ze wsparcia będą mieli wychowankowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej oraz wychowankowie z ponadprzeciętnymi wynikami w nauce.

Usamodzielniani wychowankowie zainteresowani otrzymaniem bonu edukacyjnego powinni wypełnić wniosek o przyznanie bonu edukacyjnego. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu  przyznawania bonów edukacyjnych  dla wychowanków w ramach projektu ”Pomorskie dzieciom”.

Wnioski o przyznanie bonu edukacyjnego (w formie pisemnej) można składać w okresie od  dnia 4.05.2022 r. do dnia 24.05.2022 r.

Do wniosku należy dołączyć ofertę lub umowę wstępną zawierającej opis kursu/szkolenia, jego koszt oraz przewidywany okres realizacji kształcenia. W przypadku zakupu sprzętu komputerowego do wniosku należy dołączyć informację zawierającą parametry sprzętu. 

Wypełniony wniosek winien zostać dostarczony do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupku, ul. Sienkiewicza 20, 76-200 Słupsk, w terminie do 24.05.2022 r.

Do pobrania:
Regulamin bonów edukacyjnych (plid pdf., rozmiar 700 KB)
Wniosek (plik pdf., rozmiar 702 KB)
Wniosek (plik doc., rozmiar 121 KB)
Wzór umowy (plik pdf., rozmiar 766 KB)