Dziś jest poniedzialek 02 października 2023, imieniny: Teofila i Dionizego

Trwa nabór wniosków w ramach programu „Samodzielność- Aktywność- Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta

dodano: 2022-08-04 09:22:15

logotypy

Informujemy, że Powiat Słupski przystąpił do realizacji ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, adresat programu, który spełnia następujące warunki:

  1. posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
    a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi
    z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  2. posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
  3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  4. złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej,
  5. złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Przedmiotem dofinansowania będzie najem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wynajmowanego przez beneficjenta samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami na cele mieszkaniowe, w związku
z rozpoczynaniem aktywności zawodowej. Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW) https://sow.pfron.org.pl. Nabór wniosków trwać będzie od 3 sierpnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku.