Dziś jest wtorek 09 sierpnia 2022, imieniny: Romana i Romualda

Wnioski o dofinansowanie

dodano: 2013-04-26 16:55:21

Dofinansowanie w ramach Modułu I i II będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej.

Przyjmowanie wniosków w ramach modułu I w roku 2013  następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 30 września 2013 r.

Przyjmowanie wniosków w ramach modułu II w roku 2013 następuje:
a) na II semestr 2012/2013 w okresie od 30 kwietnia do 31 maja 2013 r.
b) na I semestr 2013/2014 w okresie od 1 września do 30 września 2013 roku.
 
Druki do pobrania:
- wniosek pełnoletniej osoby niepełnosprawnej nieubezwłasnowolnionej
 
- wniosek opiekuna prawnego/pełnomocnika osoby niepełnosprawnej
 
- wkładka do wniosku: obszar A zadanie nr 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
 
- wkładka do wniosku: obszar A zadanie nr 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B
 
- wkładka do wniosku: obszar B zadanie nr 1 i 2 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, a także dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
 
- wkładka do wniosku: obszar C zadanie nr 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 
- wkładka do wniosku: obszar C zadanie nr 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 
- wkładka do wniosku: obszar C zadanie nr 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
 
- wkładka do wniosku: obszar C zadanie nr 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny
 
- wkładka do wniosku: obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
 
- wkładka do wniosku: Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
 
- załącznik nr 3 do wniosku - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 
- załącznik nr 2a do wniosku (obszar B zadanie nr 1 i obszar C zadanie nr 1) - zaświadczenie lekarskie
 
- załącznik nr 2b do wniosku (obszar B zadanie nr 1) - zaświadczenie od okulisty
 
- załącznik do wniosku w Module II - zaświadczenie wydane przez uczelnię/szkołę
 
- załącznik nr 1 do wniosku - oświadczenie o dochodach