Dziś jest sobota 15 sierpnia 2020, imieniny: Marii i Napoleona

Aktualności

Informacja o rozszerzeniu katalogu placówek uprawnionych do korzystania z Modułu III PFRON

dodano: 2020-08-12 08:57:46

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku informuje, że w dniu 21 lipca 2020 roku Zarząd PFRON podjął uchwałę zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

czytaj więcej » Informacja o rozszerzeniu katalogu placówek uprawnionych do korzystania z Modułu III PFRON

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

dodano: 2020-07-29 09:23:55

Zdjęcie komputera Powiat Słupski otrzymał 803 940 zł. dofinansowania w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym,  Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej » Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Za nami warsztat umiejętności rodzicielskich

dodano: 2020-07-10 11:08:19

logotypy Unii Europejskiej

W dniach 02.07.2020 r. oraz 06.07.2020 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku przeprowadzono warsztat umiejętności rodzicielskich dla osób sprawujących pieczę zastępczą. Tematyka warsztatów została dobrana do potrzeb rodziców zastępczych w celu polepszeniu komunikacji w rodzinie, między członkami rodziny i innymi osobami. Podczas spotkań poruszano m.in. kwestie budowania i rozwijania więzi pomiędzy rodzicami i dziećmi, komunikacji, problemów młodych ludzi, postaw rodzicielskich, rozwiązywania konfliktów oraz współpracy z rodzicami biologicznymi dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Rodzice zastępczy zostali wyposażeni w wiedzę przydatną w wychowaniu dzieci. Mieli możliwość poznać komunikację sprzyjającą budowaniu relacji i otwartości opartej na porozumieniu bez przemocy. Tematyka zajęć pobudziła do refleksji nad prezentowanymi przez opiekunów postawami rodzicielskimi  i ich wpływu na wychowanie dzieci. Uczestnicy brali udział w dyskusji, wyrażali swoje opinie na temat kontaktów rodziców biologicznych z dziećmi jak również ważności  roli mężczyzny i kobiety oraz matki i ojca w życiu dziecka.

czytaj więcej » Za nami warsztat umiejętności rodzicielskich