Dziś jest niedziela 20 września 2020, imieniny: Filipiny i Eustachego

Aktualności

Zapraszamy do udziału w ankiecie dotyczącej występowania zjawiska przemocy w Powiecie Słupskim skierowanej do rodziców mieszkających na terenie Powiatu Słupskiego

dodano: 2020-09-10 11:52:00

Ankieta jest anonimowa. Badania prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku wyniki badań zostaną zawarte w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2024 oraz w Programie Profilaktycznym w Zakresie Promowania i Wdrażania   Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą na lata 2021 – 2024.

https://www.survio.com/survey/d/H2P2F7E3O2E2P3M0A

czytaj więcej » Zapraszamy do udziału w ankiecie dotyczącej występowania zjawiska przemocy w Powiecie Słupskim skierowanej do rodziców mieszkających na terenie Powiatu Słupskiego

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pn. „Źródłem mocy – świat bez przemocy!”

dodano: 2020-09-10 11:49:36

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych Powiatu Słupskiego do udziału w konkursie plastycznym pn. „Źródłem mocy – świat bez przemocy!”

czytaj więcej » Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pn. „Źródłem mocy – świat bez przemocy!”

Przedłużenie terminu składania wniosków w Module III

dodano: 2020-09-10 07:21:25

Informujemy, że do 15 października 2020 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłużył termin na składanie wniosków o dofinansowanie w Module III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 roku), możliwość korzystania (przez okres co najmniej  5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

czytaj więcej » Przedłużenie terminu składania wniosków w Module III