Dziś jest czwartek 25 lipca 2024, imieniny: Jakuba i Krzysztofa

Zakończono realizację projektu pn. "Rozwijamy żagle ? wzmocnienie rodzin zastępczych"

dodano: 2013-01-18 12:02:29

logo Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Główczycach w okresie od 01.03.2012 r. do 31.12.2012 r. realizowało projekt konkursowy pn. „Rozwijamy żagle – wzmocnienie rodzin zastępczych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Działanie 9.5.

Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji społecznych 10 kobiet i 6 mężczyzn pełniących funkcję rodziców zastępczych oraz 8 dziewcząt i 12 chłopców będących wychowankami rodzin zastępczych z terenu gmin: Główczyce, Damnica, Kępice, Potęgowo i Dębnica Kaszubska w okresie 10 miesięcy.

Zakres wsparcia merytorycznego dla rodzica zastępczego będącego uczestnikiem projektu obejmował:

 1. warsztat integracyjno – animacyjnydo miejscowości Karwno do tzw. "Wioski Fantazji" (warsztat prowadzony był za pomocą różnych gier i zabaw animacyjnych w łącznej ilości 6 godzin),
 2. warsztat równości płciw wymiarze 3 godzin dydaktycznych,
 3. szkolenie "Szkoła rodzica", które przebiegało w trzech etapach:
 • teoretycznym, przeprowadzonym w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ilości 12 godzin dydaktycznych (4 spotkania po 3 godziny dydaktyczne),
 • praktycznym, zrealizowany przy wykorzystaniu bazy lokalowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Rumsku w ilości 10 godzin dydaktycznych (2 spotkania po 5 godzin dydaktycznych),
 • w formie weekendowego wyjazdu do Kompleksu Wypoczynkowego "Arena Słońca" w miejscowości Łeba przeprowadzonego w ilości 12 godzin dydaktycznych,

         4. konsultacje pedagogiczne(prowadzone przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach w miejscu zamieszkania rodziny  zastępczej w ilości

po 2 godziny dydaktyczne na uczestnika),

          5. specjalistyczne szkolenia edukacyjneskładające się z pięciu bloków tematycznych:

 •  "Jak zrozumieć i pomóc dziecku z FAS" (dwa spotkania po 3 godziny dydaktyczne),
 •  "Dysleksja – diagnoza i terapia" (jedno spotkanie - 3 godziny dydaktyczne),
 • "Praca z dzieckiem dotkniętym ADHD" (jedno spotkanie - 6 godzin dydaktycznych),
 • "Jak rozpoznać uzależnienia i jak z nimi pracować" (dwa spotkania w ilości 9 godzin dydaktycznych),
 • "Pomoc dziecku wobec którego stosowana była przemoc" (dwa spotkania po 3 godziny dydaktyczne),

         6.   indywidualne konsultacje z psychologiem (3 godziny dydaktyczne na jednego rodzica zastępczego).

Zakres wsparcia merytorycznego dla wychowanka rodziny zastępczej będącego uczestnikiem projektu obejmował:

 1. warsztat integracyjno – animacyjnyzorganizowany w formie wyjazdowej do miejscowości Karwno do tzw. "Wioski Fantazji
 2. szkolenie „Szkoła rodzica” udział w etapie:
 • praktycznym, zorganizowanym i przeprowadzonym w Środowiskowym Domu Samopomocy  w Rumsku,
 • weekendowym wyjeździe do Kompleksu Wypoczynkowego "Arena Słońca" w miejscowości Łeba.

Rodzice zastępczy poprzez udział w różnych działaniach szkoleniowo - warsztatowych projektu mieli możliwość podniesienie swoich kompetencji wychowawczych, poprawę umiejętności komunikacyjnych z wychowankami oraz wzrost wiedzy specjalistycznej niezbędnej w funkcjonowaniu rodzica zastępczego.