Dziś jest sobota 20 kwietnia 2024, imieniny: Czesława i Agnieszki

Instytucjonalna piecza zastępcza

dodano: 2024-01-03 08:41:27

Zgodnie z art. 180 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych powiatu należy zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Zadanie to od dnia 1 października 2015 r. realizowane jest przez Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci, w ramach, którego wyodrębniono pięć placówek opiekuńczo-wychowawczych:

 1. Dom przy Kochanowskiego w Przewłoce, placówka opiekuńczo - wychowawcza typu socjalizacyjnego z siedzibą w Przewłoce przy
  ul. Kochanowskiego 10 (14 miejsc),
 2. Dom przy Tetmajera w Przewłoce, placówka opiekuńczo - wychowawcza typu socjalizacyjnego z siedzibą w Przewłoce,
  przy ul. Tetmajera 4 (14 miejsc),
 3. Dom przy Kościuszki w Ustce, placówka opiekuńczo - wychowawcza typu socjalizacyjnego z siedzibą w Ustce
  przy ul. Kościuszki 2a (14 miejsc),
 4. Dom przy Głogowej w Słupsku, placówka opiekuńczo - wychowawcza typu socjalizacyjnego i interwencyjnego z siedzibą
  w Słupsku przy ul Głogowej 3 (14 miejsc),
 5. Dom przy Lotha w Słupsku, placówka opiekuńczo - wychowawcza typu socjalizacyjnego z siedzibą w Słupsku
  przy ul. Lotha 25a (12 miejsc).

Siedziba Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci znajduje się
w Ustce przy ul. Kościuszki 2a, tel: 59 814 59 59. Dyrektorem Centrum jest Pani Aurelia Anioł.