Dziś jest sobota 20 kwietnia 2024, imieniny: Czesława i Agnieszki

Ogólne informacje o projekcie

dodano: 2012-02-07 09:38:51

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku od dnia 1 stycznia 2011r. realizuje projekt pn. "Rękodzieło sposobem na przełamanie barier". Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych 16 osób niepełnosprawnych z terenu gmin: Główczyce, Damnica, Kępice, Smołdzino, Potęgowo i Dębnica Kaszubska. Projekt realizowany będzie przez okres 25 miesięcy.

Uczestnicy projektu objęci zostaną różnymi działaniami szkoleniwo-warsztatowymi, umożliwiającymi nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji adekwatnych do potrzeb lokalnego rynku pracy. W pierwszym okresie realizacji projektu przeprowadzone zostaną warsztaty z zakresu aktywizacji społecznej, w tym wyjazdowy warsztat integracyjno-aktywizujący, warsztat kompetencji społecznych, warsztat równości płci oraz warsztat budowania własnego wizerunku. Uczestnicy projektu objęci zostaną również doradztwem zawodowem oraz indywidualnym poradnictwem psychologicznym.

W kolejnym etapie przeprowadzone zostaną kursy rzemiosła ludowego z zakresu: wikliniarstwa, garncarstwa i ceramiki, witrażownictwa, wyrobu biżuterii i obróbki drewna. Uczestnicy projektu w zależności od predyspozycji i zainteresowań będą mieli możliwość wyboru jednego z ww. kursów, a wykonane własnoręcznie podczas kursu wyroby zostaną zaprezentowane podcza konferencji zorganizowanej w m-cu obchodów Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych.

W celu ukazania uczestnikom projektu możliwości i sposobów zbytu wykonywanego przez nich rękodzieła zorganizowane zostanie szkolenie z zakresu technik sprzedaży z elementami przedsiębiorczości, a także kurs obsługi komputera z elementami poruszania się po Internecie.

Po zakończonym udziale w zajęciach szkoleniowych odbędzie się wizyta studyjna do wioski garncarskiej, gdzie uczestnicy projektu będą mogli obejrzeć przykłady dobrych praktyk wykorzystania umiejętności rękodzielniczych.

Ostatnim etapem realizowanego projektu  pn. „Rękodzieło sposobem na przełamanie barier” będzie 3 m-czny staż zawodowy u pracdawców, na który skierowany zostanie każdy uczestnik projektu. 

Projekt opiewa na kwotę 608.031,92 zł i będzie realizowany do dnia 31 stycznia 2014 r.