Dziś jest sobota 25 maja 2024, imieniny: Urbana i Grzegorza

Ogólne informacje o projekcie

dodano: 2020-03-30 12:10:05

Logotypy Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku od dnia 1 czerwca 2011r. realizuje projekt systemowy pn. "Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy". Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych 28 mieszkańców powiatu słupskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu 20 wychowanków rodzin zastępczych zostanie objętych programami usamodzielnień, dzięki  którym będą oni uczestniczyć w warsztatach integracyjno – aktywizujących, warsztatach kompetencji społecznej, doradztwie zawodowym oraz kursie prawa jazdy. Drugą grupę docelową projektu będzie stanowić 8 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym, które będą objęte programem integracji społecznej i zawodowej. Osoby niepełnosprawne będą uczestniczyły w działaniach warsztatowo – szkoleniowych mających na celu poprawę ich funkcjonowania społecznego, a docelowo powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.

W ramach projektu zaplanowano również szereg działań o charakterze środowiskowym skierowanych do bezpośrednich odbiorców projektu, a także ich otoczenia, m. in. wyjazd do teatru muzycznego dla obu grup beneficjentów oraz festyn integracyjny dla rodzin zastępczych. W projekcie uwzględniono również działania promujące rodzicielstwo zastępcze.

Projekt opiewa na kwotę 235.905,01 zł i będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku do dnia 31 grudnia 2011r.