Dziś jest czwartek 25 lipca 2024, imieniny: Jakuba i Krzysztofa

Program rozwoju pieczy zastępczej

dodano: 2012-10-02 09:33:51

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która wprowadziła znaczące zmiany w dotychczasowym systemie opieki nad dzieckiem i rodziną. Ustawa zawiera nowe regulacje w kwestiach dotyczących wspierania rodziny oraz organizacji systemu pieczy zastępczej.

Zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku opracowało Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 – 2014. W programie wskazano na konieczność podjęcia działań rozwijających i wspierających rodzinną pieczę zastępczą oraz usamodzielniających się wychowanków, a także podnoszących poziom świadczonych usług przez instytucjonalną pieczę zastępczą funkcjonującą na terenie powiatu.  

Do pobrania:

- Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 - 2014