Dziś jest czwartek 25 lipca 2024, imieniny: Jakuba i Krzysztofa

Ogólne informacje o projekcie

dodano: 2020-03-30 12:10:50

Logotyp Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku od dnia 1 stycznia 2013 r. realizuje kolejną edycję projektu systemowego pn. "Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy". Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem realizowanego w 2013 roku projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych 36 mieszkańców powiatu słupskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pierwszą grupę docelową stanowi 12 wychowanków rodzin zastępczych, którzy zostaną objęci indywidualnymi programami usamodzielnień, w ramach których uczestniczyć będą w warsztatach kompetencji społecznych, warsztatach psychospołecznych, edukacyjnych, usamodzielniających,  aktywnego poruszania się po rynku, „savoir vivre” oraz treningu zastępowania agresji.

Drugą grupę docelową projektu będzie stanowić 16 rodzin zastępczych, które zostaną objęte działaniami koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Ponadto rodzice zastępczy wezmą udział w warsztatach integracyjno – animacyjnych, „szkole rodzica”, szkoleniu pierwszej pomocy oraz dotyczącym pielęgnacji dziecka. Każda rodzina zastępcza zostanie objęta indywidualną pomocą psychologa.

Trzecią grupą docelową projektu będzie 8 osób niepełnosprawnych, które będą objęte programem integracji społecznej i zawodowej. Osoby te będą uczestniczyły w działaniach warsztatowo – szkoleniowych mających na celu poprawę ich funkcjonowania społecznego, a docelowo powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową. Uczestnicy wezmą udział m.in. w kursie komputerowym, „savoir vivre”, warsztatach umiejętności interpersonalnych, a także będą korzystali z indywidualnych konsultacji psychologicznych.

Dodatkowo wychowankowie rodzin zastępczych oraz osoby niepełnosprawne wezmą udział w wyjeździe do Teatru Muzycznego w Gdyni,  co wpłynie na ich wzajemną integrację, a także aktywizację społeczną poprzez kontakt z kulturą i sztuką.

Dla rodzin zastępczych zorganizowany zostanie festyn integracyjny, który będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy rodzicami zastępczymi, budowania właściwych relacji między wychowankami, nawiązania nowych wartości, znajomości i dostarczenia dzieciom pozytywnych wrażeń.

Całkowity koszt projektu przewidziany jest na kwotę 296.152,16 zł. Powyższe działania realizowane będą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.