Dziś jest niedziela 25 lutego 2024, imieniny: Wiktora i Cezarego

Srebrna sieć

dodano: 2018-08-06 10:22:26

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku realizuje projekt partnerski „Srebrna Sieć” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Gmina Kobylnica. 

Wszystkie szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie inyternetowej www.srebrnasiec.pl, do zapoznania której serdecznie zapraszamy.

Celem projektu jest utworzenie w 8 gminach na terenie województwa pomorskiego (tj. Kobylnicy, Damnicy, Główczyc, Słupska, Ustki, Kępic, Potęgowa, Tuchomia) zintegrowanego, lokalnego systemu usług społecznych wykorzystujących zdalne technologie informacyjne tj. teleopieka, rehabilitacja domowa oraz instrumenty animacji środowiskowej poprzez tworzenie sąsiedzkich sieci samopomocowych i promocję wolontariatu senioralnego.

W ramach realizacji projektu 250 osób w wieku 60+ i 140 opiekunów zamieszkałych na terenie gmin partnerskich  zwiększy swoją aktywność oraz nabędzie wiedzę z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

W projekcie realizowane będą następujące formy wsparcia:

  • świadczenie zdalnych usług opiekuńczych – teleopieka,
  • świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych,
  • świadczenie usług rehabilitacji domowej,
  • prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu pielęgnacji i profilaktyki,
  • prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,
  • prowadzenie telefonicznego poradnictwa senioralnego,
  • promocja usług wzajemnych i wolontariatu senioralnego,
  • animacja środowiska seniorów,
  • utworzenie i wzmocnienie Rad Senioralnych.

Projekt umożliwi osobom w wieku powyżej 60 roku życia i ich opiekunom dostęp do wysokiej jakości szkoleń i zajęć praktycznych o charakterze profilaktycznym. Na terenie gmin realizujących projekt powstaną Punkty Świadczenia Usług Opiekuńczych, Punkty Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego oraz Rady Senioralne. Utworzona zostanie wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego oraz Punkt Poradniczo-Informacyjny Srebrny Telefon w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.