Dziś jest sobota 25 maja 2024, imieniny: Urbana i Grzegorza

Zapraszamy do udziału w projekcie

dodano: 2016-11-24 14:33:37

Plakat projektu EDUKACJA - KOMPETENCJE - ZATRUDNIENIE W ramach projektu kompleksowym wsparciem objętych zostanie 74 osób (40 kobiet, 34 mężczyzn) w wieku 30+ mających miejsce zamieszkania na obszarze powiatu słupskiego. Oferta przeznaczona jest dla osób pozostających bez zatrudnienia, w tym osób nieaktywnych zawodowo (niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy) lub osób bezrobotnych (zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy).

Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną osoby z poniższych grup:

 • osoby o niskich kwalifikacjach – wykształcenie podstawowe/gimnazjalne/średnie ogólnokształcące/zasadnicze zawodowe/średnie techniczne niedostosowane do potrzeb rynku pracy (60 osób, w tym 32 kobiety i 28 mężczyzn)
 • osoby powyżej 50 roku życia (37 osób, w tym 20 kobiet  i 17 mężczyzn)
 • osoby bezrobotne (50 osób, w tym 26 kobiet i 24 mężczyzn), w tym osoby długotrwale bezrobotne (30 osób, w tym 16 kobiety i 14 mężczyzn)
 • osoby nieaktywne zawodowo (24 osób, w tym 14 kobiet i 10 mężczyzn)
 • osoby niepełnosprawne (8 osób, w tym 4 kobiety i 4 mężczyzn)

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydować będzie:

  1. Wiek
  2. Miejsce zamieszkania
  3. Status na rynku pracy
  4. Długość posiadania statusu osoby bezrobotnej (jeżeli dotyczy)
  5. Wykształcenie
  6. Niepełnosprawność

Na podstawie sumy uzyskanych punktów stworzone zostaną listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listy rezerwowe.

Rekrutacja prowadzona będzie w systemie stacjonarnym przez Biuro Projektu w Słupsku przy ulicy Przemysłowej 9A, telefonicznie, drogą elektroniczną oraz spotkania w terenie organizowane w ramach zgłaszanych potrzeb.

Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy do projektu Edukacja Kompetencje Zatrudnienie.(plik pdf., rozmiar 2,13 MB)
Regulamin rekrutacji do projektu Edukacja Kompetencje Zatrudnienie.(plik pdf., rozmiar 2,46 MB)pdf
Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja Kompetenecje Zatrudnienie.(plik pdf., rozmiar 3,11 MB)