Dziś jest czwartek 25 lipca 2024, imieniny: Jakuba i Krzysztofa

Informacja dotycząca trwałości projektu

dodano: 2023-07-10 15:30:20

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach projektu „Pomorskie dzieciom” (umowa nr 18/U-ROPS-EFS/2021) realizowanego w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, deklaruje zachowanie trwałości miejsc świadczenia usług społecznych po zakończeniu realizacji grantu przez 27 miesięcy. Liczba miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu realizacji Grantu wyniesie 129 miejsc.

Zgodnie z regulaminem udzielania grantów oraz zapisami wniosku o udzielenie grantu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w okresie od 1 lipca 2023 r. do 30.09.2025 r. deklaruje instytucjonalną gotowość do świadczenia usług w zbliżonym zakresie do usług zaplanowanych w ramach grantu. W przypadku wystąpienia potrzeby i zebrania grupy – będzie prowadzona „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, będą organizowane grupy wsparcia i pozostanie zapewniony dostęp do bezpłatnych mediacji. Wychowankowie będą mieli dostęp do terapii integracji sensorycznej oraz wsparcia psychologa. W zależności od potrzeb będą organizowane treningi umiejętności społecznych oraz trening zastępowania agresji dla dzieci i młodzieży. Usamodzielniani wychowankowie, którzy wykażą uzasadnioną potrzebę i spełnią kryteria określone przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, będą mogli się ubiegać o dodatkowe wsparcie, finansowane ze środków własnych powiatu.

Do pobrania: 

Informacja (plik pdf. 64 KB)