Dziś jest czwartek 25 lipca 2024, imieniny: Jakuba i Krzysztofa

Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021

dodano: 2021-06-25 15:16:48

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku rozpoczyna realizację Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
W ramach opieki wytchnieniowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku zapewni członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi  z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji i rehabilitacji oraz dietetyki.
Z opieki wytchnieniowej w ramach programu skorzystać może łącznie 8 opiekunów, w tym:
- 4 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem  o niepełnosprawności,
- 4 opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Realizowane będą następujące formy wsparcia:
- poradnictwo psychologiczne,
- nauka pielęgnacji,
- nauka rehabilitacji,
- konsultacje dietetyczne.
Łączna liczba godzin wsparcia, dla jednego opiekuna osoby/dziecka niepełnosprawnego wynosi 10.  Wsparcie realizowane będzie w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, nad którą sprawuje opiekę wnioskodawca.
Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w postaci świadczenia usługi wytchnieniowej muszą złożyć następujące dokumenty:
- prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia
- kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności ważną przez    cały okres świadczenia usługi,
- klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
- wypełnioną kartę „deklarowane formy wsparcia”,
- fakultatywnie Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej  w pierwszej kolejności.
Dokumenty należy dostarczyć do siedziby Centrum, pokój nr 4 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30-15.30. Termin naboru wniosków w ramach Programu„Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2021 upływa z dniem 10 sierpnia 2021 roku.W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Iwoną Gerulą pod numerem telefonu 59 848 10 98

Do pobrania:
Zasady naboru i uczestnictwa (plik pdf., rozmiar 226 KB)
Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia (plik pdf., rozmiar 163 KB)
Klauzula informacyjna RODO (plik pdf., rozmiar 132 KB)
Załącznik nr 2 - Deklarowane formy wsparcia (plik pdf., rozmiar 245 KB)
Załącznik nr 3 - Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej (plik pdf., rozmiar 231 KB)
Ocena potrzeby wsparcia (plik pdf.,rozmiar 159 KB)