Dziś jest sobota 20 kwietnia 2024, imieniny: Czesława i Agnieszki

Kadra projektu

dodano: 2012-05-17 09:22:32

     

 

Do realizacji projektu pn. "Ścieżką kultury i rekreacji w ciekawsze życie" na okres od 02.04.2012r. do 30.09.2012 r. zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku powołano:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Koordynator projektu – Emilia Woźniak

Zakres czynności:

 • nadzór nad realizacją projektu „Ścieżką kultury i rekreacji w ciekawsze życie”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • koordynacja  pracy zespołu projektowego i realizacji działań projektowych zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu i harmonogramu projektu,
 • kontrola wydatków projektowych, opis merytoryczny dokumentów księgowych związanych z realizacją projektu,
 • rekrutacja uczestników/czek projektu,
 • bieżący kontakt z uczestnikami projektu,
 • promocja projektu,
 • ewaluacja i monitoring projektu,
 • organizacja i nadzorowanie przebiegu działań projektowych,
 • sprawozdawczość projektowa – sporządzanie wniosków o płatność (część rzeczowa wniosku) oraz innych dokumentów wymaganych przez Instytucję Pośredniczącą oraz inne organy nadrzędne,
 • utrzymywania stałych kontaktów z opiekunem projektu w Instytucji Pośredniczącej, informowanie na bieżąco o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu, terminowe przesyłanie wszystkich wymaganych dokumentów i informacji, przestrzeganie obowiązków i zaleceń wynikających z realizacji umowy, procedur, standardów, instrukcji do sprawozdań oraz innych obowiązujących dokumentów.

Obsługa finansowa projektu – Iwona Garbacz

Zakres czynności:

 • rozliczenie finansowe projektu,
 • monitoring finansowy projektu,
 • postęp finansowy projektu,
 • sporządzanie wniosków o płatność zgodnie z harmonogramem płatności określonych umową ramową dotyczącą projektu (część finansowa),
 • księgowanie wydatków związanych z realizacją projektu systemowego pn. „Ścieżką kultury i rekreacji w ciekawsze życie”,
 • naliczanie wynagrodzeń i odprowadzanie pochodnych od wynagrodzeń wypłacanych  w ramach projektu,
 • odprowadzanie pochodnych od wynagrodzeń.