Dziś jest sobota 20 kwietnia 2024, imieniny: Czesława i Agnieszki

Kadra projektu

dodano: 2012-02-07 08:43:25

 

Do realizacji projektu pn. "Rękodzieło sposobem na przełamanie barier" na okres od 16.01.2012r. do 31.01.2014r. zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku powołano:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Koordynator projektu – Katarzyna Kamińska
Zakres czynności:
 • nadzór nad realizacją projektu „Rękodzieło sposobem na przełamanie barier” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • koordynacja  pracy zespołu projektowego i działań projektowych,
 • kontrola wydatków projektowych, opis merytoryczny dokumentów księgowych związanych z realizacją projektu,
 • rekrutacja uczestników/czek projektu,
 • promocja projektu,
 • ewaluacja projektu,
 • zarządzanie zaplanowanymi działaniami projektowymi,
 • nadzorowanie przebiegu zajęć warsztatowo –szkoleniowych oraz staży zawodowych,
 • sprawozdawczość projektowa – sporządzanie wniosków o płatność (część rzeczowa wniosku) oraz innych dokumentów wymaganych przez Instytucję Pośredniczącą oraz inne organy nadrzędne,
 • utrzymywania stałych kontaktów z opiekunem projektu w Instytucji Pośredniczącej, informowanie na bieżąco o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu, terminowe przesyłanie wszystkich wymaganych dokumentów i informacji, przestrzeganie obowiązków i zaleceń wynikających z realizacji umowy, procedur, standardów, instrukcji do sprawozdań oraz innych obowiązujących dokumentów.
 
Asystent koordynatora projektu
Zakres czynności:
 • rekrutacja uczestników/czek projektu,
 • bieżący kontakt z uczestnikami projektu,
 • pomoc w organizacji szkoleń, warsztatów, staży zawodowych i innych działań skierowanych do uczestników projektu,
 • prowadzenie dokumentacji zw. z realizacją projektu,
 • monitoring projektu,
 • wykonywanie innych zadań zw. z realizacją projektu zlecanych przez zespół zarządzający.
 
Obsługa finansowa projektu – Katarzyna Pohl-Sławek
Zakres czynności:
 • rozliczenie finansowe projektu,
 • monitoring finansowy projektu,
 • postęp finansowy projektu,
 • sporządzanie wniosków o płatność zgodnie z harmonogramem płatności określonych umową ramową dotyczącą projektu (część finansowa),
 • księgowanie w systemie komputerowym wydatków związanych z realizacją projektu systemowego pn. „Rękodzieło sposobem na przełamanie barier”,
 • naliczanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wypłacanych w ramach projektu,
 • odprowadzanie pochodnych od wynagrodzeń.