Dziś jest sobota 20 kwietnia 2024, imieniny: Czesława i Agnieszki

Kadra projektu

dodano: 2013-02-06 10:44:49

Do realizacji projektu pn. "Teatr, muzyka, taniec sposobem na przełamanie barier" na okres od 01.02.2013 r. do 31.10.2013 r. zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku powołano:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Koordynator projektu – Katarzyna Kamińska

Zakres czynności:

 • Nadzór nad realizacją projektu „Teatr, muzyka, taniec sposobem na przełamanie barierwspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • Koordynacja pracy zespołu projektowego i realizacja działań projektowych zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu i harmonogramu projektu;
 • Kontrola wydatków projektowych, opis merytoryczny dokumentów księgowych związanych z realizacją projektu;
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu;
 • Rekrutacja uczestników/czek projektu;
 • Bieżący kontakt z uczestnikami projektu;
 • Promocja projektu;
 • Ewaluacja i monitoring projektu;
 • Organizacja i nadzorowanie przebiegu działań projektowych;
 • Sprawozdawczość projektowa – sporządzanie wniosków o płatność (część rzeczowa wniosku) oraz innych dokumentów wymaganych przez Instytucję Pośredniczącą oraz inne organy nadrzędne.
 • Utrzymywania stałych kontaktów z opiekunem projektu w Instytucji Pośredniczącej, informowanie na bieżąco o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu, terminowe przesyłanie wszystkich wymaganych dokumentów i informacji, przestrzeganie obowiązków i zaleceń wynikających z realizacji umowy, procedur, standardów, instrukcji do sprawozdań oraz innych obowiązujących dokumentów.

Obsługa finansowa projektu – Anna Grudzińska

Zakres czynności

 • Rozliczenie finansowe projektu;
 • Monitoring finansowy projektu;
 • Postęp finansowy projektu;
 • Sporządzanie wniosków o płatność zgodnie z harmonogramem płatności określonych umową ramową dotyczącą projektu (część finansowa);
 • Księgowanie wydatków związanych z realizacją projektu systemowego pn. „Teatr, muzyka, taniec sposobem na przełamanie barier”;
 • Naliczanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wypłacanych w ramach projektu;
 • Odprowadzanie pochodnych od wynagrodzeń.