Dziś jest czwartek 25 lipca 2024, imieniny: Jakuba i Krzysztofa

Informacje ogólne o projekcie

dodano: 2023-07-05 10:27:12

logo projektowe Pomorskie Dzieciom

Powiat Słupski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku realizuje grant w ramach projektu „Pomorskie dzieciom” ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych.
Celem wykorzystania grantu jest udzielenie wsparcia dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej z powiatu słupskiego (dzieci i młodzieży, w tym usamodzielnianych wychowanków) w okresie epidemii COVID-19. Za sprawą epidemii COVID-19 i przedłużającej się izolacji społecznej widoczne jest wśród wychowanków zwiększone zapotrzebowanie na specjalistyczne formy wsparcia (m.in. psychologa, psychiatry, logopedy, integracji sensorycznej, treningu umiejętności społecznych oraz treningu zastępowania agresji), do których powszechny dostęp z powodu wprowadzonych obostrzeń, skutków epidemii i dużej liczby potrzebujących jest mocno ograniczony. W ramach grantu zaplanowano również bony edukacyjne dla usamodzielnianych wychowanków. Rodziny zastępcze wezmą udział w warsztatach edukacyjnych w celu wzmocnienia swoich kompetencji.  Środki z grantu zostaną również wykorzystane na prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, mediacji oraz grup wsparcia dla rodziców biologicznych, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej oraz rodziców biologicznych którzy przeżywają kryzysy, nieprawidłowo funkcjonują, a zaniedbania wobec dzieci mogą doprowadzić do umieszczenia ich w pieczy zastępczej. W ramach grantu wsparcie otrzymają również pracownicy Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku – pracujący bezpośrednio z rodzinami zastępczymi z terenu powiatu słupskiego. Projekt zakłada nabycie przez pracowników nowych kompetencji i umiejętności, mających na celu świadczenie specjalistycznego wsparcia dla dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Dodatkowo przewiduje się  doposażenie pracowników w niezbędny sprzęt oraz środki ochrony indywidualnej. Wsparcie w ramach grantu będzie realizowane w okresie od 15.04.2021 r. do 30.06.2023 r.

W ramach projektu ,,Pomorskie dzieciom” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku otrzymało grant w wysokości 365 325,00 zł, w tym 345 029,17 zł ze środków Unii Europejskiej.