Dziś jest czwartek 25 lipca 2024, imieniny: Jakuba i Krzysztofa

Informacje dla wnioskodawców w Module I

dodano: 2024-02-29 13:26:46

W 2024 roku realizować będziemy następujące formy wsparcia

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu)

Do pobrania: 
Wniosek AS A1 (plik pdf., rozmiar 191 KB)
Zaświadczenie lekarskie (plik pdf., rozmiar 335 KB)
Klauzula RODO od 2024 roku (plik pdf., rozmiar 338 KB)
Lista zał MI Obszar A zadanie1 (plik pdf., rozmiar 104 KB)

 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);

Do pobrania: 
Wniosek AS A2-3 (plik pdf., rozmiar 204KB)
Zapotrzebowanie na tłumacza migowego (plik pdf., rozmiar 317 KB)
Zaświadczenie lekarskie do A 2 (plik pdf., rozmiar 31 KB)
Klauzula RODO od 2024 roku (plik pdf., rozmiar 338 KB)
Lista zał MI Obszar A zadanie 2 i 3 (plik pdf., rozmiar 105KB)

 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu).

Do pobrania: 
Wniosek AS A4 (P) (plik pdf., rozmiar 189 KB)
Zaświadczenie lekarskie A4 (plik pdf., rozmiar 31KB)
Lista zał MI Obszar A zadanie 4 (plik pdf., rozmiar 100KB)
Klauzula RODO od 2024 roku (plik pdf., rozmiar 338 KB)

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);

Do pobrania: 
Wniosek AS B1-3-4 (P) (plik pdf., rozmiar 194KB)
zaświadczenie lekarskie do Obszaru B1 (plik pdf., rozmiar 538 KB)
AS-instrukcja-wypelniania-zaswiadczen-przez-lekarzy-okulistow-(plik pdf., rozmiar 425 KB)
Klauzula RODO od 2024 roku (plik pdf., rozmiar 338 KB)
Lista zal MI Obszar B zadanie 1 (plik pdf., rozmiar 107 KB)

 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

Do pobrania:
Wniosek AS B2 (P) (plik pdf., rozmiar 205 KB)
Klauzula RODO od 2024 roku (plik pdf., rozmiar 338 KB)
Lista zał MI Obszar B zadanie 2 (plik pdf., rozmiar 103KB)

 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);

Do pobrania: 
Wniosek AS B1-3-4 (P) (plik pdf., rozmiar 194KB)
zaświadczenie lekarskie do Obszaru B3 (plik pdf., rozmiar 527 KB)
AS-instrukcja-wypelniania-zaswiadczen-przez-lekarzy-okulistow-(plik pdf., rozmiar 425 KB)
Klauzula RODO od 2024 roku (plik pdf., rozmiar 338 KB)
Lista zal MI Obszar B zadanie 3 (plik pdf., rozmiar 107 KB)

 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy;

Do pobrania: 
Wniosek AS B1-3-4 (P) (plik pdf., rozmiar 194KB)
zaświadczenie lekarskie do Obszaru B4 (plik pdf., rozmiar 512KB)
AS-instrukcja-wypelniania-zaswiadczen-przez-lekarzy-okulistow-(plik pdf., rozmiar 425 KB)
Klauzula RODO od 2024 roku (plik pdf., rozmiar 338 KB)
Lista zal MI Obszar B zadanie 4 (plik pdf., rozmiar 107 KB)

 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Do pobrania:
Wniosek AS B5 (P) (plik pdf., rozmiar 197 KB)
Klauzula RODO od 2024 roku (plik pdf., rozmiar 338 KB)
Lista zał MI Obszar B zadanie 5 (plik pdf., rozmiar 102KB)

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);

Do pobrania:
Wniosek AS C1 (P) ( plik pdf., rozmiar 183KB)
Zaświadczenie lekarskie C1 (plik pdf., rozmiar 467KB)
Klauzula RODO od 2024 roku (plik pdf., rozmiar 338 KB)
lista zał MI Obszar C zadanie 1 (plik pdf., rozmiar 102 KB)

 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Do pobrania:
Wniosek AS C2 (P) (plik pdf., rozmiar 190 KB)
Klauzula RODO od 2024 roku (plik pdf., rozmiar 338 KB)
Lista zał MI Obszar C zadanie 2 (plik pdf., rozmiar 102KB)

 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

Do pobrania:
Wniosek AS C3 (P) (plik pdf., rozmiar 190KB)
Zaświadczenie lekarskie do c3 (plik pdf., rozmiar 342KB)
oferta cenowa c3 (plik pdf., rozmiar 265 KB)
Klauzula RODO od 2024 roku (plik pdf., rozmiar 338 KB)
Lista zał MI Obszar C zadanie 3 (plik pdf., rozmiar 102KB)

 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

Do pobrania:
Wniosek AS C4 (P) (plik pdf., rozmiar 191KB)
Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy C4 (plik pdf., rozmiar 51KB)
Klauzula RODO od 2024 roku (plik pdf., rozmiar 338 KB)
Lista zał MI Obszar C zadanie 4 (plik pdf., rozmiar 100KB)

 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania).

Do pobrania:
Wniosek AS C5 (P) (plik pdf., rozmiar 193KB)
zaświadczenie lekarskie do C5 (plik pdf., rozmiar 296KB)
Klauzula RODO od 2024 roku (plik pdf., rozmiar 338 KB)
Lista zał MI Obszar C zadanie 5 (plik pdf., rozmiar 102KB)

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Do pobrania:
Wniosek AS D (P) (plik pdf., rozmiar 200KB)
Klauzula RODO od 2024 roku (plik pdf., rozmiar 338 KB)
Lista zał MI Obszar D (plik pdf., rozmiar 100KB)

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć elektronicznie w SOW  https://sow.pfron.org.pl/ już od 1 marca.

Wnioski przyjmujemy do 31 sierpnia 2024 tego roku.

Uwaga!

Jeżeli wnioskujesz o wsparcie w ramach Obszaru C Zadanie 1 (zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym) i nie jesteś zatrudniony ani nie uczysz się, to musisz wraz z wnioskiem dostarczyć zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek, potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wysokość dofinansowania

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość dofinansowania, wymagany udział własny w zakupie) możesz zapoznać w ustępie 9 oraz w ustępach: 21-24 dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe (…)” w 2024 roku.