Dziś jest sobota 25 maja 2024, imieniny: Urbana i Grzegorza

Program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

dodano: 2024-04-10 14:42:41

Program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego w łącznej wysokości 163 200 zł  na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi osobami poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku usługę tę kieruje do rodziców zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, którzy sprawują opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności. Zakłada się realizację usługi opieki  wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla co najmniej 16 członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.