Dziś jest sobota 20 kwietnia 2024, imieniny: Czesława i Agnieszki

Informacje ogólne o projekcie

dodano: 2021-05-10 15:04:19

Logotypy projektu

 

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” był realizowany w okresie od sierpnia do listopada 2020 r.  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Głównym celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnym skutkom wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Wsparcie w ramach projektu w postaci środków ochrony osobistej oraz sprzętu komputerowego i audiowizualnego, otrzymało 148 rodzin (102 rodziny spokrewnione, 30 rodzin zastępczych niezawodowych, 8 rodzin zawodowych oraz 8 rodzinnych domów dziecka) oraz 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych (w tym 1 placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego).
       W ramach otrzymanego dofinansowania zakupiono 3 170 maseczek, 15 850 rękawiczek oraz 350 litrów płynów dezynfekcyjnych. Udało się również wyposażyć dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej w: 168 laptopów z oprogramowaniem Office, 3 tablety, 16 urządzeń wielofunkcyjnych, słuchawki z mikrofonami oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością. Do placówek opiekuńczo – wychowawczych trafiło 25 komputerów stacjonarnych, 5 telewizorów, 5 projektorów z ekranami, 3 skanery i 5 odtwarzaczy audio. Ponadto w pięciu placówkach funkcjonujących w ramach Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci utworzono i wyposażono miejsca kwarantanny dla dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej. Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 
714 465,11 zł.