Dziś jest czwartek 25 lipca 2024, imieniny: Jakuba i Krzysztofa

Informacje ogólne o projekcie

dodano: 2018-06-13 10:51:44

Projekt „Rodzina w Centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej
w powiecie słupskim” skierowany jest do 32 rodziców zastępczych
(2 grupy po 16 osób), 32 dzieci przebywających w pieczy zastępczej
(2 grupy po 16 osób) oraz 28 usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej (2 grupy po 10 osób i 1 grupa 8 osobowa).

Zaplanowane działania mają na celu wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców zastępczych oraz przeciwdziałanie ich wypaleniu zawodowemu, wsparcie psychoedukacyjne dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych usamodzielnianych wychowanków, a także zachęcenie ich do podejmowania działalności związanej z wolontariatem.

W ramach projektu rodzice zastępczy wezmą udział w warsztacie integracyjno – edukacyjnym „Jak bawić się z dzieckiem” w formie wyjazdowej do wioski tematycznej, szkoleniach specjalistycznych, szkoleniu z pierwszej pomocy, warsztatach umiejętności rodzicielskich (zajęcia warsztatowe + wyjazd weekendowy), warsztatach pracy twórczej z dzieckiem i rozwoju jego kreatywności, warsztatach rozmów na tematy potencjalnie trudne oraz warsztatach relaksacyjnych.

Dzieci z pieczy zastępczej w wieku od 7 do 15 lat uczestniczyć będą
w warsztacie integracyjno – aktywizującym (wyjazd do Parku Dinozaurów), 7-dniowym wyjeździe psychoedukacyjnym, warsztatach arteterapii
i relaksacyjnych. Otrzymają również wsparcie psychologiczne oraz edukacyjne w formie zajęć z logopedą, wyrównawczych, nauki języka obcego, terapii pedagogicznej.

Dla usamodzielnianych wychowanków zaplanowano warsztaty wzmocnienia kompetencji społecznych, poruszania się po rynku pracy, projekt graffiti, kurs prawa jazdy, szkolenie z animacji czasu wolnego i szkolenia z zakresu wolontariatu.

W ramach projektu zatrudniony zostanie specjalista ds. usamodzielnień, który będzie wspierał wychowanków opuszczających pieczę zastępczą i ich opiekunów w procesie usamodzielnienia.

Wartość projektu wynosi 701.498,88 zł, w tym dofinansowanie to kwota 666.423,73 zł, a wkład własny 35.074,93 zł.

Projekt będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju „Inspiracje” oraz Regionalnym Centrum Wolontariatu w Słupsku od 1 czerwca 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku.