Dziś jest sobota 20 kwietnia 2024, imieniny: Czesława i Agnieszki

Co robić w sytuacji doznania przemocy lub bycia jej świadkiem

dodano: 2013-02-08 13:20:20

Jeśli ktoś doznaje przemocy lub jest świadkiem  przemocy w rodzinie, bądź najbliższym otoczeniu jego obowiązkiem jest zawiadomienie odpowiednich służb i zapewnienie bezpieczeństwa takiej osobie!

Jeżeli osoba doznaje przemocy w rodzinie i zagraża jej lub jej dzieciom niebezpieczeństwo powinna natychmiastowo powiadomić

Policję (997 lub 112)

W razie doznania obrażenia ciała należy powiadomić

Pogotowie ratunkowe (999 lub 112)

Pogotowie ratunkowe udzieli natychmiastowej pomocy. Osoba doznająca przemocy może domagać się wystawienia bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o przyczynach uszkodzeń ciała oraz ich okolicznościach. Wystawienie takiego zaświadczenia jest bezpłatne i stanowi dowód przeciw sprawcy i w przypadku wszczęcia postepowania karnego zostanie w nim wykorzystane.

OSOBA DOZNAJĄCA PRZEMOCY W RODZINIE MA PRAWO DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ POMOCY!

Placówki pomocowe to między innymi:

- Ośrodki pomocy społecznej pomagające w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych;

- Powiatowe centra pomocy rodzinie, które oferują pomoc w zakresie prawnym, psychologicznym, terapeutycznym lub udzielające informacji na temat instytucji świadczących taką pomoc;

- Ośrodki interwencji kryzysowej zapewniające tymczasowe schronienie osobie lub rodzinie znajdującej się w sytuacji kryzysowej;

-  Ośrodki wsparcia zapewniające schronienie osobom potrzebującym wsparcia;

- Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie zapewniające bezpłatne schronienie;

- Policja, Prokuratura do której osoba doznająca przemocy lub będąca jej świadkiem może złożyć doniesienie o przestępstwie;

- Sąd rodzinny i opiekuńczy, w którym można złożyć pozew w sprawach rodzinnych bądź dotyczących opieki nad dziećmi;

- Placówki ochrony zdrowia, gdzie można uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach;

- Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych do których można się zwrócić o pomoc jeśli zjawisku przemocy towarzyszy picie alkoholu;