Dziś jest czwartek 09 kwietnia 2020, imieniny: Marii i Marcelego

Dokumenty dla osób sprawujących pieczę zastępczą

dodano: 2019-11-26 10:00:47

1. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (plik pdf, rozmiar 1075 KB)

2. Standardy sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej (plik pdf, rozmiar 317 KB)

3. Procedura zatrudniania osób do pomocy (plik pdf, rozmiar 273 KB)

4. Procedura wspierania, oceny i nadzoru nad rodzinami zastępczymi i RDD  (plik pdf, rozmiar 305 KB)

5. Procedura kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze, RDD (plik pdf, rozmiar 362 KB)

6. Procedura przyznawania świadczeń (plik pdf. rozmiar 392 KB)