Dziś jest wtorek 18 czerwca 2024, imieniny: Marka i Elżbiety

Ogólne informacje o projekcie

dodano: 2012-05-18 09:31:53

     

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku od dnia 1 marca 2012 r. realizuje projekt
pn. "Rozwijamy żagle - wzmocnienie rodzin zastępczych". Projekt jest realizowany w ramach działania 9.5. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji społecznych 10 kobiet i 6 mężczyzn pełniących funkcję rodziców zastępczych oraz 8 dziewcząt i 12 chłopców będących wychowankami rodzin zastępczych z terenu gmin: Główczyce, Damnica, Kępice, Potęgowo i Dębnica Kaszubska. Projekt realizowany będzie przez okres 10 miesięcy.

Uczestnicy projektu objęci zostaną różnymi działaniami szkoleniowo-warsztatowymi, umożliwiającymi podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców zastępczych, przeciwdziałanie stereotypowemu podejściu do roli kobiety i mężczyzny, poprawę umiejętności komunikacyjnych pomiędzy rodzicami zastępczymi a wychowankami oraz wzrost wiedzy specjalistycznej niezbędnej w funkcjonowaniu rodzica zastępczego.

Dla wzrostu kompetencji wychowawczych oraz poprawy umiejętności komunikacyjnych pomiędzy rodzicami zastępczymi a wychowankami odbędzie się jednodniowy wyjazdowy warsztat integracyjno-animacyjny do miejscowości Karwno do tzw. "Wioski Fantazji" oraz szkolenie "Szkoła rodzica", które będzie przebiegało w trzech etapach, tj.: teoretycznym, praktycznym przy wykorzystaniu bazy Środowiskowego Domu Samopomocy w Rumsku
oraz w formie weekendowego wyjazdu. Uzupełnieniem szkolenia "Szkoły rodzica" będzie możliwość skorzystania przez rodziców zastępczych z konsultacji pedagogicznych
z pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach.

W celu poznania roli kobiety i mężczyzny w rodzinie, ich funkcjonowania w środowisku oraz przeciwdziałania stereotypowemu podejściu do roli kobiety i mężczyzny dla uczestników projektu przeprowadzony zostanie warsztat równości płci.

Do zrealizowania celu jakim jest wzrost wiedzy specjalistycznej niezbędnej w funkcjonowaniu rodzica zastępczego zorganizowane zostaną specjalistyczne szkolenia edukacyjne, które dostarczą rodzicom zastępczym wiedzy z zakresu rozpoznawania zaburzeń rozwojowych
i uzależnień oraz sposobów radzenia sobie z tymi problemami. Szkolenie będzie obejmowało pięć bloków tematycznych:  "Jak zrozumieć i pomóc dziecku z FAS", "Dysleksja - diagnoza
i terapia", "Praca z dzieckiem dotkniętym ADHD", "Jak rozpoznać uzależnienia i jak z nimi pracować" oraz "Pomoc dziecku wobec, którego stosowana była przemoc".

Uczestniczy projektu będą mieli również  możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji
z psychologiem, które pozwolą na zdiagnozowanie indywidualnych problemów i przyczynią się do zniwelowania ich skutków.

Projekt opiewa na kwotę 48.642,00 zł i będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2012 r.