Dziś jest czwartek 25 lipca 2024, imieniny: Jakuba i Krzysztofa

Sport, turystyka, rekreacja i kultura osób niepełnosprawnych

dodano: 2023-11-16 11:02:57

Informujemy, iż od 1 listopada 2023 roku uruchomiony został elektroniczny nabór wniosków o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  1. prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku,
  2. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dofinansowanie następuje na wniosek złożony elektronicznie przez system (SOW) System Obsługi Wsparcia https://sow.pfron.org.pl. Wnioski wraz kompletem wymaganych załączników należy składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia. Podstawę wypłaty środków stanowi umowa zawarta przez Powiat Słupski w imieniu którego na podstawie upoważnienia Starosty Słupskiego działa Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

W ramach zadania możliwe jest dofinansowanie kosztów niezbędnych do realizacji zadania uwzględnione w kosztorysie zadania i umieszczone we wniosku, spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, wydatki ponoszone  w okresie określonym w umowie poparte stosownymi dokumentami i wykazane  w dokumentacji finansowej wnioskodawcy. 

Wnioski są rozpatrywane po otrzymaniu środków Funduszu i podjęciu przez Radę Powiatu Słupskiego uchwały o określeniu zadań realizowanych ze środków PFRON.                                    

Galeria zdjęć