Dziś jest sobota 04 lipca 2020, imieniny: Teodora i Innocentego

Realizowane działania

Zakończyliśmy zajęcia w ramach warsztatu usamodzielniającego

dodano: 2020-07-02 12:35:56

logotypy Unii Europejskiej

W dniu 29 czerwca 2020 r. zakończył się warsztat usamodzielniający z dwóch teoretyczno – warsztatowych spotkań w łącznej liczbie 9 godzin. Udział w nim wzięło 10 usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej zakwalifikowanych do projektu pn. „Rodzina w Centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim”.

Podczas warsztatu przybliżono uczestnikom wiedzę z zakresu prawidłowego rozumienia samodzielności jako zbioru umiejętności życiowych. Młodzież miała możliwość zapoznania się z treściami ważnymi przy przygotowaniu programu usamodzielnienia, jakie przysługują formy pomocy dla osób usamodzielniających się tj. pomoc finansowa, pomoc rzeczowa i ubieganie się o mieszkanie. Uczestnicy zapoznali się również z innymi formami pomocy w usamodzielnieniu, otrzymali informacje nt. możliwości ubiegania się o wsparcie specjalistyczne: psychologiczne i prawne. Z nastolatkami przeprowadzono rozmowę na temat ważności poszukiwania zasobów w procesie usamodzielnienia, zastanowienia się nad mocnymi stronami, w jaki sposób unikać stereotypów, nabywania umiejętności postrzegania siebie jako osób z potencjałem i możliwościami w związku z wkraczaniem  w dorosłe życie. Młodzież stworzyła również listę umiejętności potrzebnych w procesie usamodzielnienia.

czytaj więcej » Zakończyliśmy zajęcia w ramach warsztatu usamodzielniającego

Warsztaty rozmów na tematy potencjalnie trudne

dodano: 2020-07-02 11:41:32

logotypy Unii Europejskiej

Podczas zajęć w ramach projektu w czerwcu odbyły się warsztaty rozmów na tematy potencjalnie trudne prowadzone przez partnera projektu Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje. Podczas trzech spotkań opiekunowie dzieci pozostających w pieczy zastępczej poszerzali swoją wiedzę na temat sposobów prowadzenia rozmów z podopiecznymi na rozmaite tematy dotyczące m.in. przemocy, agresji, dojrzewania, zmian, chorób i straty. Opiekunowie poznawali i poszerzali swoje umiejętności na temat rozpoznawania potrzeb, rozpoczynania i prowadzenia tego typu rozmów z dziećmi i młodzieżą oraz zapoznawali się ze sposobami rozwiązywania problemów wspólnie z podopiecznymi.

 

czytaj więcej » Warsztaty rozmów na tematy potencjalnie trudne

Warsztaty relaksacyjne dla dzieci

dodano: 2020-06-29 08:06:44

Logotypy Unii Europejskiej

W dniach 17,19,22 oraz 24 czerwca dzieci uczestniczące w projekcie "Rodzina w Centrum - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim", wzięły udział w zajęciach z warsztatów relaksacyjnych. Przeprowadzone zostały one przez Panią psycholog, z ramienia wykonawcy - Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Słupsku. Warsztaty obejmowały łącznie 12 h dydaktycznych, podczas których dzieci wykonały szereg ćwiczeń relaksacyjnych oraz poznały nowe metody i formy radzenia sobie ze stresem oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych, a także rozładowywania negatywnych emocji na co dzień.

czytaj więcej » Warsztaty relaksacyjne dla dzieci