Dziś jest wtorek 18 czerwca 2024, imieniny: Marka i Elżbiety

Ogólne informacje o projekcie

dodano: 2014-01-15 12:19:49

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku od dnia 1 stycznia 2014 r. realizuje kolejną edycję projektu systemowego pn. "Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy". Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem realizowanego w 2014 roku projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych 27 mieszkańców powiatu słupskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pierwszą grupę docelową stanowi 12 wychowanków rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo-wychowawczych w wieku od 15 do 25 roku życia, którzy zostaną objęci indywidualnymi programami usamodzielnień. Młodzież  uczestniczyć będzie w warsztatach kompetencji społecznych, warsztatach psychospołecznych, edukacyjnych, usamodzielniających, aktywnego poruszania się po rynku, „savoir vivre” oraz treningu zastępowania agresji.

Drugą grupę docelową projektu będzie stanowić 15 rodziców zastępczych, którzy objęci zostaną programem aktywności lokalnej. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach integracyjno – animacyjnych, „szkole rodzica”, szkoleniu pierwszej pomocy oraz dotyczącym pielęgnacji dziecka. Dodatkowo każda z rodzin będzie miała możliwość skorzystania z indywidualnego wsparcia psychologicznego w terminach dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Dodatkowo w tegorocznej edycji projektu 27 rodzin zastępczych kontynuuje swój udział w projekcie od roku 2012 lub roku 2013, a tym samym korzysta ze wsparcia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz psychologa.

Na zakończenie realizacji projektu zorganizowany zostanie festyn integracyjny, który będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy rodzicami zastępczymi, budowania właściwych relacji między wychowankami, nawiązania nowych wartości, znajomości i dostarczenia dzieciom pozytywnych wrażeń, a tym samym doskonałą okazją do podsumowania zrealizowanych działań projektowych w 2014 roku.

Całkowity koszt projektu przewidziany jest na kwotę 171.480,72 zł. Powyższe działania realizowane będą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 stycznia 2014 r.