Dziś jest czwartek 25 lipca 2024, imieniny: Jakuba i Krzysztofa

Ogólne informacje o projekcie

dodano: 2012-05-17 09:18:42

     

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku od dnia 1 kwietnia 2012 r. realizuje projekt pn. "Ścieżką kultury i rekreacji w ciekawsze życie". Projekt jest realizowany w ramach działania 9.5. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych i wsparcia rozwoju psychoedukacyjnego 11 dziewcząt i 13 chłopców w wieku od 7 do 15 roku życia z gmin: Główczyce, Damnica, Kępice,  Potęgowo i Dębnica Kaszubska. Projekt realizowany będzie przez okres 6 miesięcy.

Uczestnicy projektu objęci zostaną różnymi działaniami warsztatowymi, umożliwiającymi wzrost samooceny, wiary w siebie, poczucia stabilności emocjonalnej oraz kształtowanie postaw samodzielności i wzrostu umiejętności interpersonalnych co jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Planowane działania mają również na celu kształtowanie u uczestników projektu zainteresowań kulturą i sztuką jak również promowanie postaw aktywnego stylu życia, zdrowej rywalizacji oraz korzyści ze współpracy w grupie.

Dla wzrostu samooceny, wiary w siebie i poczucia stabilności emocjonalnej odbędzie się jednodniowy wyjazdowy, warsztat integracyjno-animacyjny do parku dinozaurów, zostanie przeprowadzony warsztat umiejętności społecznych z psychologiem oraz odbędą się indywidualne konsultacje psychologiczne. W ramach kształtowania zainteresowań kulturą i sztuką uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach ceramicznych i muzycznych oraz pojadą do teatru muzycznego w Gdyni.  Do zrealizowania kolejnych celów jakimi są kształtowanie postaw samodzielności i wzrost umiejętności interpersonalnych oraz wzrost samooceny, wiary w siebie i poczucia stabilności emocjonalnej zorganizowany zostanie 10-dniowy wyjazd psychoedukacyjny. Końcowym etapem projektu będzie turniej sportowy, który ma za zadanie promowanie aktywnego stylu życia, zdrowej rywalizacji oraz korzyści ze współpracy w grupie.

Projekt opiewa na kwotę 49.936,96 zł i będzie realizowany do dnia 30 września 2012 r.