Dziś jest sobota 25 maja 2024, imieniny: Urbana i Grzegorza

Sieć Oparcia Społecznego – spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

dodano: 2021-11-08 13:19:50

logo projektowe

Fundacja Przystań wraz ze Starostwem Powiatowym/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku do 30.06.2023 r. realizują projekt pn.: „Sieć Oparcia Społecznego – spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest przekazanie jego uczestnikom – osobom z niepełnosprawnością intelektualną lub autyzmem oraz ich opiekunom – wsparcia i narzędzi pozwalających pokonać barierę związaną z niepełnosprawnością intelektualną w prowadzeniu samodzielnego życia. Działania projektowe mają również na celu przekazanie uczestnikom projektu specjalistycznej wiedzy i umiejętności pozwalających wykonywać samodzielnie obowiązki życia codziennego; umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami intelektualnymi podjęcie pracy; odciążenie opiekunów osób niepełnosprawnych od dodatkowych obowiązków związanych z opieką nad osobami zależnymi; włączenie społeczne, kulturalne i zawodowe osób niepełnosprawnych i ich opiekunów; dialog z otoczeniem biznesu celem obalenia stereotypów związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

W projekcie przewidziano szereg działań wspierających uczestników projektu, m.in.:
– wypracowanie Indywidualnych Ścieżek Oparcia Społecznego podczas spotkań z pedagogiem, psychologiem, doradcą zawodowym,
– warsztaty artystyczne, rękodzielnicze, kulinarne, profilaktyki zdrowia,
– wyjścia do kina, teatru, na koncerty,
– animacja społeczna w świetlicy pobytu dziennego,
– zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla opiekunów faktycznych,
– zajęcia przysposabiające do pracy – warsztaty poligraficzne, rękodzieła artystycznego i użytkowego, monterskie,
– doradztwo, poradnictwo i usługi specjalistyczne (psychiatryczną, terapeutą uzależnień, prawnikiem, mediatorem, komornikiem – w zależności od potrzeb),
– warsztaty usamodzielniające dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub autyzmem.

Powiat  Słupski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach projektu jest odpowiedzialny za realizację wsparcia psychologicznego. Psycholog w ramach projektu ma za zadanie wypracowanie Indywidulanych Ścieżek Oparcia Społecznego oraz świadczenie indywidualnych usług specjalistycznych.      

Wartość projektu wynosi: 1 430 144,06 zł, w tym dofinansowanie: 1 358 636,86 zł.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.