Dziś jest czwartek 25 lipca 2024, imieniny: Jakuba i Krzysztofa

Kadra projektu

dodano: 2014-06-16 14:17:44

Projekt pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” realizowany jest przez zespół projektowy w składzie:

Koordynator powiatowy - Katarzyna Kamińska
Specjalista ds. obsługi księgowej - Katarzyna Pohl - Sławek

Do kompetencji koordynatora powiatowego należy:

1. organizowanie prac Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę;
2. organizowanie prac Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej;
3. koordynowanie procesu doboru rodzin wielodzietnych do przetestowania rodzinnych programów zawodowych, pomocy i integracji społecznej;
4. prowadzenie monitoringu działań skierowanych do rodzin wielodzietnych objętych wsparciem;
5. koordynowanie procesu wypracowania lokalnych programów interdyscyplinarnej współpracy;
6. koordynowanie procesu wypracowania rodzinnych programów aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej;
7. prowadzenie sprawozdawczości merytorycznej;
8. utrzymywanie współpracy z ewaluatorem projektu;
9. utrzymywanie współpracy z podmiotem dokonującym badania wypracowanych podczas Pilotażu narzędzi.

Do kompetencji specjalisty ds. obsługi księgowej projektu należy:

1. dokonywanie płatności,
2. prowadzenie sprawozdawczości,
3. prowadzenie dokumentacji kadrowej.